2 oktober, 2021, kl 14:00

Vernissage Cecilia Liljeland

De vuxna placerar barnet på olika platser och i skilda sammanhang och tror sig veta vad de gör; kobbe, hav, båt, parismoské eller metro. Livet placerar barnet på olika platser och i rationella sammanhang och det tror sig veta vad det gör; säng, stol, kök, simskola. De vuxna ser eller anar stundtals att barnet befinner … Läs mer Vernissage Cecilia Liljeland

Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria

Vi lever i en tid då stora förhoppningar knyts till möjligheten att ställa rätt diagnos när det gäller själsligt lidande och/eller för dem som lider av så kallad psykisk ohälsa. I undertecknads artikel »Diagnos och psykoanalys« problematiserar jag detta tema. Jag ser att den psykiska ohälsan inte endast avspeglar ett komplext mänskligt uttrycksfält utan även … Läs mer Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria

Den undflyende Salvador Dalí

Andreas Stiebe söker »[d]en undflyende Salvador Dalí« i en längre essä. Stiebe rör sig inledningsvis åt två håll: i en kronologisk respektive en omvänd kronologisk vandring. I denna pendelrörelse finns biografiska moment, i vilka Dalís väg till måleriet/konsten och hans syn på sitt konstnärskap finns som röda trådar, belysta via litteratur kring Dalí. En nyckelpunkt … Läs mer Den undflyende Salvador Dalí