fbpx

Platonsk kärlek I: filosofin och de sköna sanningarna

Mats Persson ger oss i artikeln »Platonsk kärlek I: Filosofin och de sköna sanningarna« viktiga metodologiska reflexioner gällande hur text från svunnen tid kan läsas. Hans fokus är ett försök att ren- odla vad som inbegrips i termen »platonsk kärlek« så som den framträder i Sokratesgestaltens utläggningar i Symposion. I en senare artikel ämnar Persson göra en likartad undersökning av Platons dialog Faidros. Han vill således genom en närläsning av Sokratesgestaltens tal – och här är det på sin plats att notera att Sokrates måste ses som en litterär gestalt – »rekonstruera förståelsehorisonter, de förgivettaganden och självklarheter« som Sokrates ord »opererar inom och gentemot«. Den antika grekiska kontexten spelar alltså en avgörande roll för hans läsning och framställning av textens meningsdimensioner. Andra läsarter fungerar som kontraster. Perssons noggranna analyser och fördjupande resonemang mynnar ut i en betoning av telelogiska aspekter; det naturgivna skulle ha vissa ändamål i sikte. Det gäller även Eros.

Texten ingår i: Arche 2016 56-57