fbpx

I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson

  I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson

  Innehåll
  »Judarna ägnar sig åt förryckta tolkningar«Pierre Legendre
  »Plötsligt, Det andra könet…«Elisabeth Roudinesco
  Etikens slut eller början?René Major
  Psykoanalysen och sekelskiftets WienIngemar Nilsson
  Psykisk behandling (själsbehandling)Sigmund Freud
  Brev till Sándor FerencziSigmund Freud
  Some Elementary Lessons in Psycho-AnalysisSigmund Freud
  Arkitektur och psykeJohan Linton
  Resonemangets vindarSven-Eric Liedman
  Om fria och friare tyglarDavid Karlsson
  Lunar manual för nybörjareRagnar Strömberg
  Lidande och mening i Freuds psykoanalysEdda Manga
  Stadens omedvetnaClaes Caldenby
  Vårt behov av MåsenMagnus Ljunggren
  TidsresenärernaPhilippe Sollers
  Diegos ursprungLucio Dalla
  Hur den »sanna världen« slutligen blev en fabelFriedrich Nietzsche
  Kierkegaards psykologiOle Andkjær Olsen
  Läskritikens innebördThomas Karlsohn
  Jag var mitt inne i en blinkningUlf Karl Olov Nilsson
  Michel Foucault som jag föreställer mig honomMaurice Blanchot
  Om historieskrivning. Samtal med Raymond BellourMichel Foucault
  Andra platser, andra rumSven-Olov Wallenstein
  Paris – spegelstadierJohan Linton
  FamiljenClaude Lévi-Strauss
  Serie Z: en fantasi om arkivetYosef Hayim Yerushalmi
  Arkiven: minnet av frågorMichael Molnar
  Om sanningen inom psykoanalysen och historienEnrique Torres
  Alexander Lowens liv och psykoterapeutiska verkClaes Ekenstam
  Universitetet och forskningen IClaudia Fahlke
  Universitetet och forskningen IIIngemar Nilsson
  Universitetet och forskningen IIISven Carlsson
  Människan och personlighetenJohan Linton
  Bibliografi Per Magnus JohanssonJohan Linton
  Avslutande ordRené Major


  Den här publikationen är ett försök att teckna några fragmentariska bilder av det oöverskådliga livsrum som den mänskliga kulturen utgör. Formen är vänbokens. I Per Magnus Johanssons fall har det funnits flera anledningar till en sådan publikation. Han har under lång tid haft ett flertal institutionella engagemang både inom och utom den akademiska världen. Bland de viktigaste förankringarna kan nämnas Göteborgs universitet, där han undervisat och forskat vid såväl Psykologiska institutionen som Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Han har vidare haft utbyte med och deltagit i arbetet vid andra institutioner, från den offentliga vården till ideella kulturföreningar och internationella organisationer. Slutligen har han själv skapat institutioner och ansvarat för deras verksamhet. Det gäller Freudianska föreningen i Göteborg, som sedan 1997 har bedrivit seminarie- och föreläsningsverksamhet och på det sättet varit en plats för kulturella samtal, också över nationsgränserna, samt fungerat som stöd för praktiserande psykologer, psykoterapeuter och läkare i deras dagliga arbete. Det gäller också Psykoanalytisk Tid/Skrift som han varit redaktör och ansvarig utgivare för sedan det första numret som kom ut i mars 2002.

  Det ursprungliga initiativet till den här vänboken kommer från personer som samarbetat under lång tid med Per Magnus Johansson, bland annat inom Freudianska föreningen och kring Psykoanalytisk Tid/Skrift. Avsikten var att boken skulle färdigställas till Per Magnus Johanssons 60-årsdag i september 2010. Idén var från början att vänboken skulle bli en publikation som utifrån olika utgångspunkter behandlar människan, hennes existentiella villkor och plats i kulturen och på det sättet, både direkt och indirekt, anknyter till tankar och frågeställningar som är av betydelse inom psykoanalysen. Bland det stora antal personer Per Magnus Johansson haft utbyte med var det nödvändigt att begränsa urvalet till dem som på olika sätt mött honom i särskilt nära eller viktiga samarbeten och företrädesvis dem som producerat ett publicerat verk.

  Ansvarig utgivare: Johan Linton. Redaktörer: Mats Leffler, Johan Linton, Johan Stålberg. Redaktionskommitté: Mathias Alvidius, Joel Danielsson, Jonas Gilbert, Anders Holme, Thomas Karlsohn, Håkan Liljeland.

  Innehåll
  »Judarna ägnar sig åt förryckta tolkningar«Pierre Legendre
  »Plötsligt, Det andra könet…«Elisabeth Roudinesco
  Etikens slut eller början?René Major
  Psykoanalysen och sekelskiftets WienIngemar Nilsson
  Psykisk behandling (själsbehandling)Sigmund Freud
  Brev till Sándor FerencziSigmund Freud
  Some Elementary Lessons in Psycho-AnalysisSigmund Freud
  Arkitektur och psykeJohan Linton
  Resonemangets vindarSven-Eric Liedman
  Om fria och friare tyglarDavid Karlsson
  Lunar manual för nybörjareRagnar Strömberg
  Lidande och mening i Freuds psykoanalysEdda Manga
  Stadens omedvetnaClaes Caldenby
  Vårt behov av MåsenMagnus Ljunggren
  TidsresenärernaPhilippe Sollers
  Diegos ursprungLucio Dalla
  Hur den »sanna världen« slutligen blev en fabelFriedrich Nietzsche
  Kierkegaards psykologiOle Andkjær Olsen
  Läskritikens innebördThomas Karlsohn
  Jag var mitt inne i en blinkningUlf Karl Olov Nilsson
  Michel Foucault som jag föreställer mig honomMaurice Blanchot
  Om historieskrivning. Samtal med Raymond BellourMichel Foucault
  Andra platser, andra rumSven-Olov Wallenstein
  Paris – spegelstadierJohan Linton
  FamiljenClaude Lévi-Strauss
  Serie Z: en fantasi om arkivetYosef Hayim Yerushalmi
  Arkiven: minnet av frågorMichael Molnar
  Om sanningen inom psykoanalysen och historienEnrique Torres
  Alexander Lowens liv och psykoterapeutiska verkClaes Ekenstam
  Universitetet och forskningen IClaudia Fahlke
  Universitetet och forskningen IIIngemar Nilsson
  Universitetet och forskningen IIISven Carlsson
  Människan och personlighetenJohan Linton
  Bibliografi Per Magnus JohanssonJohan Linton
  Avslutande ordRené Major