Per Magnus Johansson

Foto: Ola Kjelbye

Per Magnus Johanssons veckobrev om situationen kring corona finner du här »»

Per Magnus Johansson är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, privatpraktiserande psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare. Han är grundare och ordförande i Freudianska föreningen och redaktör för kulturtidskriften Arche.

Klinisk verksamhet och handledning
Per Magnus Johansson har inhämtat sin psykoanalytiska utbildning i Frankrike, där han har fullgjort sin läroanalys hos Pierre Legendre, psykoanalytiker, juris doktor, professor emeritus, och läroanalytiker på den av Jacques Lacan grundade Ecole freudienne de Paris.

Han har varit verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker sedan 1980-talet, med sin praktik huvudsakligen förlagd till Göteborg, där han tar emot patienter på Erik Dahlbergsgatan 29 A. Han handleder psykologer, psykoterapeuter, läkare och andra yrkesgrupper inom psykiatrin, liksom psykoterapeuter i privatpraktik.

Utmärkelser
Per Magnus Johansson erhöll 2006 franska utbildningsministeriets “Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques”.

Han ingår i den jury som utser vinnaren av det 2010 instiftade litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne. Priset, som uppgår till 100000 kr delas ut vart annat år för att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda.

Den 26 mars 2012 invaldes Per Magnus Johansson som hedersmedlen i Svenska psykoanalytiska föreningen efter förslag från föreningens styrelse. Beslutet togs enhälligt av ca 140 närvarande medlemmar. Styrelsens motivering lydde:

“Styrelsen föreslår att Per Magnus Johansson antas som hedersmedlem utifrån de mycket värdefulla insatser han gjort och gör för psykoanalysen i Sverige. Han har varit centralgestalten för skapandet av och upprätthållande av en kreativ psykoanalytisk kultur i västra Sverige, bland annat som grundare av Freudianska föreningen i Göteborg och som redaktör för Arche, tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift). Han är författare till flera böcker, bland annat Freuds psykoanalys i fyra band, där två av banden behandlar psykoanalysens utveckling i Sverige, och till ett stort antal artiklar. Han är också volymansvarig för band IV av den svenska Freudutgåvan. Hans kunskap om och kontakter med fransk psykoanalys och dess företrädare är av stort värde för psykoanalysen i Sverige.”

I december 2014 valdes Per Magnus Johansson in som ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället.

Forskning och undervisning
Från 1992 till dags dato undervisar Per Magnus Johansson på Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet där han 1999 lade fram sin doktorsavhandling (Freuds psykoanalys, band 1: Utgångspunkter, band 2: Arvtagare i Sverige) 2003 publicerade han Freuds psykoanalys, band 3: Arvtagare i Sverige del 2. Det fjärde bandet i hans verk om Freuds psykoanalys, Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009, gavs ut på Daidalos bokförlag i september 2009.

Sedan början av 90-talet undervisar Per Magnus Johansson på Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet. Undervisningen har omfattat psykodynamiska personlighetsteorier inom 10- poängskursen ”Personlighetspsykologi”, en gång per termin, samt på kursen ”Psykopatologi”. Sedan 1999 omfattande undervisningsinslag på psykoterapiutbildningen vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, med kursansvar för flera delmoment, bl. a. Freudkurserna, specialkurser i psykoanalytisk teknik och kursen om fransk psykoanalys.

Utöver kateder- och grundundervisning handledning av uppsatsarbeten och fördjupningsarbeten samt handledning i såväl grupp som enskilt varje år inom Psykologprogrammet och Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi. Den totala handledningsvolymen uppgick t o m höstterminen 2019 till 4 145 timmar. Detta arbete är knutet till Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Leder sedan 1993 ett seminarium med inriktning på psykoanalysens teori, praktik, historia och förhållande till andra discipliner. Seminarierna äger rum ca 16 gånger per år i Freudianska föreningens lokaler i Göteborg. Ca 50 psykologer, psykoterapeuter, läkare och forskare inom arkitektur och humaniora deltar på seminariet.

Offentliga uppdrag och medverkan i media
Se Per Magnus Johansson CV nedan för en komplett förteckning. Filmade föreläsningar, radioprogram och podcasts finns att se och lyssna på under menyn Bibliotek på denna hemsida.

Författarskap
Per Magnus Johanssons författarskap innefattar böcker och artiklar samt översättning, fackgranskning och utgivning av främst historiska, idéhistoriska, filosofiska, och psykoanalytiska texter. En komplett förteckning över artiklar och böcker presenteras i CV:t nedan.

Läs mer:
https://en.wikipedia.org/wiki/Per_Magnus_Johansson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Magnus_Johansson
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/per-magnus-johansson


Kontakt
Per Magnus Johansson
Erik Dahlbergsgatan 29 A
411 31 Göteborg
Email: johanssonpermagnus@gmail.com