fbpx

Att läsa tiden: kronologi över 1922

Jonas Gilberts kronologi över 1922 märker ut de stora politiska, tekniska, vetenskapliga och kulturella händelserna från en tid som i efterhand framstår som dramatisk och symbolladdad; vi blir varse spåren av den »historiens ängel« som Walter Benjamin (1892-1940) frammanade.

Texten ingår i: Arche 2022 78-79