fbpx

Utvägar: En intervju med Jesper Svenbro

Vi fortsätter vår belysning av antiken. Vi har tidigare presenterat texter skrivna av Claude Lévi-Strauss och Jean-Pierre Vernant. Nu låter vi även en av den senares elever komma till tals, nämligen antikforskaren och poeten Jesper Svenbro. Efter en introduktion av några biografiska och tematiska uppgifter kring hans liv och verksamhet får vi på nära håll i en längre intervju som Andreas Stiebe och Mats Leffler genomfört följa främst Svenbros internationellt förankrade utbildnings- och forskarväg, från Landskrona och Lund till Yale, Rom och Paris. Det personligt färgade, den poetiska dimensionen, lämnar aldrig scenen, inte heller den antika grekiska värld som varit hans studieobjekt sedan 1960-talet och som genom Svenbros läsningar i hög grad pekar framåt mot vår egen tid.

För att läsa mer om Jesper Svenbro hänvisar vi också till Arche nummer 2016 56-57. Som något av en konkretisering av vad Svenbro berättar om i intervjun presenterar vi i översättning dennes fyra föreläsningar från Collège de France från 2013. Guillaume Apollinaires av Svenbro översatta dikt om en vandrande flöjtspelare i Beaubourgkvarteren i Paris fungerar som ingress till en diskussion av det poetiska skapandets natur, dess pendling mellan vägval och kontingens och dess förhållande till rummet som omger poeten. Till dessa knyter så fyra nyskrivna dikter av Svenbro an, liksom en artikel av Vernant, kretsande kring funktionen av språkets tvetydigheter inom den grekiska tragedin.

Ur Arche 2016 56-57.

Foto: Ulla Montan, Jesper Svenbros arkiv.

Texten ingår i: Arche 2016 56-57