fbpx

Allvarlig psykisk störning, tillräknelighet och Flinkfallet

I Christer Svennerlinds artikel »Allvarlig psykisk störning, tillräknelighet och Flinkfallet« får vi ta del av ett djuplodande juridiskt resonemang i frågor som gäller svåra brott (mord) men där gärningsmannens fulla ansvar för brottet blir en, i synnerhet för svensk juridik, svårbedömd fråga. Svennerlind intar en kritisk hållning och pekar på svagheter och oklarheter i den juridiska behandlingen – förr såväl som nu – av brottmål av den typ som är aktuell i »Flinkfallet«. I resonemanget vävs även rättspsykiatrin in, en juridiken behjälplig disciplin, men som kan ge väldigt skiftande besked när olika psykiatrer inför domstolen uttalar sig om samma gärningsman.

Texten ingår i: Arche 2014 48-49