fbpx

Söndagsseminariet

Kommande datum
På grund av pandemin behöver vi fortsatt begränsa det fysiska mötet. Ett mindre antal personer som är dubbelt vaccinerade har möjlighet att delta på plats, runt 15 personer max. Övriga deltagare deltar digitalt. Skicka ett mail så snart som möjligt om du är intresserad av att närvara i lokalen. Länk till mötet mejlas ut till alla deltagare. Alla tekniska frågor riktas till Peter Olming. Han har följande e-postadress. pe.ol@outlook.com

Information om söndagsseminariet
Verksamheten består av ett söndagsseminarium som fortgått sedan 1993 och äger rum omkring 10 (tio) gånger per termin.

Förutsättningen är ett aktivt deltagande och som seminariedeltagare förbinder man sig att ha åtminstone en 75-procentig närvaro. Seminariet är primärt inriktat på att problematisera förhållandet mellan den psykoanalytiska teorin och dess praktik. Den enskildes kliniska och institutionella erfarenheter bryts mot läsningen av texter inte minst av Sigmund Freud, Jacques Lacan och andra författare från den franska psykoanalytiska traditionen, såsom Julia Kristeva.

Anmälan
Deltagare i seminariet blir man genom att anmäla sig till Per Magnus Johansson, som fungerar som seminarieledare.

Plats
Freudianska föreningens seminarie- och föreläsningslokal finns på Stora Nygatan 13 i centrala Göteborg. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Medlemsavgiften fastställs av medlemmarna i föreningen.