fbpx

Att gå i Roslagen

Karin Brygger skriver utifrån en promenad i Roslagen tillsammans med fem konstnärer om regeringens planer på att utreda möjligheten av en så kallad anmälningsplikt. Regeringen vill att myndigheter och anställda i kommuner och regioner skall vara skyldiga att undersöka personers lagliga rätt att vistas i landet. De offentligt anställda uppmanas att ange papperslösa till Polismyndigheten och Migrationsverket. Vad innebär det för risker för den enskilde? Vad händer med dem som vi har bestämt oss för att kalla papperslösa? I kraft av vad har vi rätt att göra skillnad på folk och folk? Historien innehåller skrämmande exempel på konsekvenserna av ett sådant förhållningssätt.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87