fbpx

Sollers skrift och skrivande

Detta nummer av Arche – 88-89 – inleds med ett block om den franske författaren Philippe Sollers (1936–2023). Vi publicerar Håkan Liljelands översättning av Sollers roman Graal, som gavs ut på franska 2022. I sin introduktion – »Den äldre kvinnan« – analyserar Liljeland Sollers komplicerade förhållande till kvinnorna. I kärleken kan understundom generationsgränser och konventioner överskridas. Liljeland visar också hur romanen och livet möts och hur erfarenheterna i barndomen lever vidare i författarskapet. Undertecknad skisserar en biografisk bakgrund till Sollers författarskap. Graal är en filosofisk och poetisk roman. Eller som Sollers skriver: »Evigheten är säkerligen återfunnen, eftersom havet som alltid är sammanflätat med solen.« (»L’éternité est sûrement retrouvée, puisque, comme toujours, la mer est mêlée au soleil.«). Sollers stil är omisskännlig; den fulla närvaron i språket säkerställd.

Texten ingår i: Arche 2024 88-89