fbpx

Fem dikter

Fem dikter

Ulf Karl Olov Nilsson och Jenny Tunedal har översatt och introducerar fem dikter om det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 av Emily Dickinson (1830-1886). I Dickinsons krigspoesi ligger solidariteten hos de döda och de sörjande; det är de som är hjältarna. Hon skriver på avstånd, det är några av hennes mest produktiva år; förödelsen är närvarande i hemmet genom tidningarna, genom faderns politiska engagemang, genom bekanta som är indragna i striderna och genom hennes egen korrespondens. Krigets våldsamhet var inlemmad i hennes liv och diktning.

Texten ingår i: Arche 2022 80-81