fbpx

Vad som varit dolt sedan världens skapelse

Ola Sigurdson undersöker i sitt bidrag de teologiska dimensionerna i Fredrik Söderbergs konst. Han uppfattar verken som spänningsfyllda, bakom sin skönhet fyllda av det fördolda och tvetydiga, och han beskriver mötet med dem som en initiation, en inbjudan till betraktaren att försöka ge upp allt som är välbekant. Sigurdson analyserar de skillnader men också den kontinuitet han finner i Söderbergs arbete mellan perioderna före och efter den senares konvertering till katolicismen; även om rent kristna motiv får en större plats finner Sigurdson samma fallna värld, ett bevarat förhållande till det hedniska och samma dragkamp mellan det sköna och det brutala. Genom en diskussion av de olika kategorier av verk som Söderberg återkommer till, finner Sigurdson också en gemensam nämnare i sökandet efter en gudomlig närvaro i världen.

Texten ingår i: Arche 2022 80-81