fbpx

… och jag kysser mjukt din hals

Patrik Ringborg

Författare/översättare: Patrik Ringborg

Utgivningsdatum: December 2020
Layout: Johan Linton
Arbetsgrupp: David Arvidsson, Lydia Liljegren, Erica Lundqvist, Johan Stålberg
Format: Häftad
Tryck: Göteborgstryckeriet, Mölndal
Sidor: 96
ISBN: 978-91-985199-5-2

Mediekontakt: Anna Tillgren
anna@annatillgren.se

… och jag kysser mjukt din hals

Patrik Ringborg

Patrik Ringborg (f. 1965) har vid sidan av sin karriär som dirigent vid internationella och svenska musikinstitutioner ägnat sig åt att översätta tyskspråkig lyrik, företrädesvis av klassiska författare. Han har även översatt tre operor och lyrik av Kjell Espmark till tyska. Patrik Ringborg är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien.

Efter att ett antal av dikterna publicerats i Arche och redaktionen fått ta del av en rik mängd ytterligare tolkningar, har Arche Press valt att tillgängliggöra ett urval av dessa arbeten i en separat volym. Det görs utifrån ett intresse för gränsöverskridande kulturarbete men också utifrån förbindelsen till den rika tradition där människan på olika sätt försöker sätta ord på den existentiella erfarenheten, inriktningar som varit viktiga för tidskriften alltsedan första numret i mars 2002.

Volymen är illustrerad med historiska fotografier från det tyskspråkiga kulturområdet, ett försök att i bild referera till de röster som framträder i dikterna.

Urvalet av Ringborgs tolkningar har gjorts av Per Magnus Johansson och Johan Linton.