fbpx

Människan och inkarnationen

I detta nummer publicerar vi en översättning av den tyske filosofen och teologen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) och hans Julfirandet: Ett samtal. Schleiermacher verkade som predikant vid Charité-sjukhuset i Berlin, som professor i teologi i Halle, 1804-1807, och i Berlin från 1810 fram till sin död. Texten är ett uttryck för det känsliga och inte sällan konfliktfyllda förhållandet mellan filosofi och teologi; mellan så kallade sekulariserade och icke-sekulariserade framställningar. Rummets existentiella innebörd framträder känsligt i texten. Schleiermacher beskrev religionens väsen som sinne och smak för det oändliga. Kristendomens viktigaste uppgift är enligt honom att förlösa människan från den syndfulla ändligheten; att försöka reducera futilitetens närvaro under vår korta stund på jorden. Översättningen är gjord av Ola Sigurdson som också introducerar texten. Förhållandet mellan akademisk kunskap och tro är en fråga som sedan lång tid är en angelägenhet för Sigurdson. Han sätter in texten i dess historiska sammanhang och i en kulturhistorisk kontext. 

Texten ingår i: Arche 2023 82-83