fbpx

Den talande trädgården

Det teologiska blocket följs av en text som delvis tar upp samma tema, men i en period längre tillbaka i tiden. I en studie av ikonografin i den venetianska renässanskyrkan Santa Maria dei Miracoli visar Federico Roiter och Arianna Vio hur en sammansatt väv av filosofiska, mystiska och teologiska idéer genom kyrkans dekorationer sänder ett budskap till fjortonhundratalsmänniskan om livets andliga och etiska dimensioner.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87