fbpx

Jag är ett exempel

I denna essä argumenterar Mikaela Blomqvist för att jaget hos Glück alltid har drag av exempel. Därmed kan parabeln ses som en typisk form i författarskapet; den pekar ut den distans med vilken alla hennes dikter bör läsas.

Texten ingår i: Arche 2022 78-79