fbpx

Den äldre kvinnan

Vi publicerar Håkan Liljelands översättning av Sollers roman Graal, som gavs ut på franska 2022. I sin introduktion – »Den äldre kvinnan« – analyserar Liljeland Sollers komplicerade förhållande till kvinnorna. I kärleken kan understundom generationsgränser och konventioner överskridas. Liljeland visar också hur romanen och livet möts och hur erfarenheterna i barndomen lever vidare i författarskapet. 

Texten ingår i: Arche 2024 88-89