fbpx

Om Arche

Freudianska föreningen publicerar Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora, konst och arkitektur. Tidskriften har som mål att publicera författare, akademiker, intellektuella och psykoanalytiker som arbetar inom det breda fält som inkluderas i föreningens verksamhet.

Tidskriften riktar sig till psykoanalytiker, psykologer, psykoterapeuter, arkitekter, författare, konstnärer, kulturarbetare samt studenter, lärare och forskare inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Den vänder sig naturligtvis även till alla de som hyser ett genuint intresse för de frågor om människans villkor som tidskriften belyser. Vi riktar oss inte minst till dem som är intresserade av det mångfacetterade förhållandet mellan teori och praktik.

Arche utkommer med två dubbelnummer per år. En årsprenumeration kostar 400 kr. Du får ett valfritt äldre nummer av Arche (värde 200kr) som premiegåva. Botanisera bland numren och välj din favorit. Välkommen att beställa din prenumeration genom att klicka här. 

Frågor om prenumeration och beställningar kan skickas till: arche@natverkstan.net

Lösnummer av Arche kostar 250 kr inklusive porto och beställes genom att klicka här»».
Arche säljs också i vissa bokhandlar samt hos nätbokhandlarna AdLibris och Bokus.

Här kan du lyssna på ett podd-avsnitt om Arche:

Redaktion

Redaktör och ansvarig utgivare Per Magnus Johansson
Biträdande redaktörer Mats Leffler & Annika Stiebe
Layout & bildredaktör Johan Linton
Redaktionssekreterare Jonas Gilbert & Johan Stålberg
Redaktionskommitté Mathias Alvidius, David Arvidsson, Mikaela Blomqvist, Love Christensen, Joel Danielsson, Elin Mårtensson Elmrud, Mikael Färnkvist, Gunilla Hallerstedt, Anders Holme, Mia Hägg, Andreas Keller, Lydia Liljegren, Erica Lundqvist, Irina Karlsohn, Thomas Karlsohn, Håkan Liljeland, Ulf Karl Olov Nilsson, Johannes Nordholm, Julia Nyberg, Astrid von Rosen, Ingrid Rosén, Peter Sand
Redigerare Andreas Stiebe
Ansvarig för kontakter med Frankrike: Yvette Johansson
Tidskriften stöds av Statens kulturråd
Tryck Göteborgstryckeriet, Mölndal

Ansvarig kommunikation och sociala medier: Louise Bergman

Arche ges ut av Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
e-post: tidskrift@freudianska.org 

Juryns motivering, Arche blir årets kulturtidskrift 2018
”I en tid med ett allt mer självbekräftande samtalsklimat bjuder Arche in läsaren till fördjupad förståelse och reflektion kring människans inre och yttre världar. Tidskriften, som ges ut av Freudianska föreningen, verkar i en humanistisk tradition med tyngdpunkt i kontinental teori, och sträcker sig med självklarhet ut ur nuets trånga glipa för att famna erfarenheter som vunnits för länge sedan och nyss. Det sker utan rågångar mellan psykoanalys, arkitektur, idéhistoria och estetik, med ett inkluderande tilltal men utan att tveka inför långsam läsning.

Arche påminner var och en av oss om att det är ett arbete att bli människa, ett åtagande som aldrig upphör. Gediget till innehåll, med ett rikt bildmaterial och vackert formgivet blir Arche inte bara en tidskrift, men ett bokverk man vill bevara och återvända till.”

Rasmus Wærn om Arche i tidskriften Arkitektur 2019-12-06
”Arche, den oförtröttliga tidskriften från Freudianska föreningen i Göteborg om ’psykoanalys, humaniora och arkitektur’ är ett måste. Jag läser bara en bråkdel av dess rika innehåll, men gläds över de perspektiv på tillvaron som aldrig annars skulle korsat min väg.”