Arche

Välkommen till Arche – en tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur!

Arche ges ut av Freudianska föreningen och erhöll utmärkelsen Årets kulturtidskrift 2018. Arche publicerar författare, poeter, konstnärer, forskare, kliniker, intellektuella och psykoanalytiker som arbetar inom det breda fältet psykoanalys, humaniora och arkitektur. Tidskriften riktar sig till alla intellektuellt nyfikna som hyser ett intresse för de frågor tidskriften belyser.

Prenumeration och lösnummer
Arche utkommer med två dubbelnummer per år. En årsprenumeration kostar 400 kr. Du får ett valfritt äldre nummer av Arche (värde 200kr) som premiegåva. Botanisera bland numren och välj din favorit.

Lösnummer av Arche kostar 250 kr inklusive porto.

Frågor om prenumeration och beställningar kan skickas till: arche@natverkstan.net