fbpx

Skillnad och apparatur

Hannah Siegrist skriver i »Skillnad och apparatur« om den delade staden Berlin, skildrad genom författarna Uwe Johnson (1934-1984), som lämnade DDR 1959 i samband med sin litterära debut, och Christa Wolf (1929-2011), som stannade kvar ändra fram till murens fall. Siegrist tar fasta på hur de beskriver S-bahnstationerna och hur deras framställning relaterar till den mer övergripande situation som dikterades av murens resning 1961. I detta innefattas språkbrukets betydelse, hur tidens gång och arkitekturens förändring påverkat upplevelsen av gränsen mellan de båda delarna av staden, hur författarna själva tar ställning. En påminnelse från en tid vars minne idag dramatiskt aktualiseras på nytt. 

Texten ingår i: Arche 2022 78-79