fbpx

Bob Dylan lånar en cykel av James Joyce

Magnus Ringborg inleder numrets Dylanblock med en – möjligen mytisk – cykeltur som Bob Dylan (f. 1941) ska ha företagit i Dublin på James Joyces (1882-1941) cykel. Ringborg låter denna bild bli ingången till ett försök att hitta kopplingar mellan två verk skilda åt av ett sekel: Joyces Ulysses och Dylans samlade produktion, främst representerad av »Murder most foul« från 2020 – med sina nästan 17 minuter Dylans längsta låt. Som kulmen på en jämförelse mellan de två konstnärernas liv och gär-ning kopplar Ringborg samman vicekungens parad och Paddy Dignams begravningståg i Ulysses med mordet på John F Kennedy, centralt i Dylans text.

Texten ingår i: Arche 2022 80-81