fbpx

Graal

Vi publicerar Håkan Liljelands översättning av Sollers roman Graal, som gavs ut på franska 2022. Graal är en filosofisk och poetisk roman. Eller som Sollers skriver: »Evigheten är säkerligen återfunnen, eftersom havet som alltid är sammanflätat med solen.« (»L’éternité est sûrement retrouvée, puisque, comme toujours, la mer est mêlée au soleil.«). Sollers stil är omisskännlig; den fulla närvaron i språket säkerställd.

Texten ingår i: Arche 2024 88-89