Seminarier

Till seminariedeltagare.

Världen vi lever i är osäker och oförutsägbar. Covid-19 har påtagligt bidragit till osäkerheten och oförutsägbarheten. Seminarierna har drabbats på ett mycket olyckligt vis.

Nu gör vi något åt osäkerheten. Det så kallade Freudseminariet återupptas lördagen den 29:e augusti klockan 15.00 och det reguljära seminariet på söndagarna kommer åter att ta form den 30:e augusti klockan 15.00.

Teknikgruppens arbete har gått vidare och en struktur har utkristalliserats. Några få – runt tio – träffas på Stora Nygatan 13. Resterande seminariedeltagare tar del av seminariet viavideokonferenssystemet GoToMeeting.

En inbjudan till deltagande i seminariet, tillsammans med en länk till seminarietillfället och instruktioner om handhavandet av länken, skickas ut i god tid innan respektive seminarium.

Alla frågor om GoToMeeting, https://www.gotomeeting.com/sv-se, riktas till Peter Olming. Han har följande e-postadress. Peter@olming.se eller peter.olming@vgregion.se


23:e augusti 2020
Per Magnus Johansson

Information om Freudianska föreningens seminarier

Seminarieverksamhet sker på lördagar och söndagar och alla som hyser ett intresse för psykoanalysen är välkomna att delta. Läs mer under länkarna ovan hur du anmäler dig och vilka datum som gäller. Under normala omständigheter äger seminarierna rum i Freudianska föreningens lokaler på Stora Nygatan 13 i centrala Göteborg. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Medlemsavgiften fastställs av medlemmarna i föreningen.