fbpx

Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg

Mellan 1986 och 1991 kunde man i Göteborg möta »Stadens dansare«, exempelvis på Götaplatsen, på Vasagatan, på broarna runt Stora Hamnkanalen, vid Näckrosdammen och på Haga kyrkoplan. Bak­grunden till detta dansäventyr i stadens olika rum beskriver Astrid von Rosen i artikeln »Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg«. Inom ramen för den 1978 bildade dansgruppen Rubicon, bestående av fyra kvinnor (Eva Ingemarsson, Gunnel Johansson, Gun Lund och Gunilla Witt), utvecklades i samklang med ett av tidens rörelsemönster – von Rosen betraktar det som ett »postmo­dernt skifte, kännetecknat av vänstervindar, frihetslängtan och anti­hierarkiska strömningar« – en form av dansteater vars scenografi inte utgjorde en traditionellt stillastående bakgrund utan införlivades som en levande, laddad del i föreställningen. Det finns ett gränsöverskridande inslag i det arbete som Rubi­con och Stadens dansare ägnade sig åt. Ett steg på vägen, om vi håller oss på geografiskt lokal nivå, var etablerandet av scenen Unga Atalante, numera Atalante. von Rosens artikel ingår i ett verk i vardan­de vars huvudrubrik lyder Den sinnliga staden.

Ur Arche 2018 64-65.

Foto ovan: Maria Hall.

Texten ingår i: Arche 2018 64-65