fbpx

Freud om den estetiska erfarenheten i »Michelangelos Mose«

Julia Nyberg skriver om den estetiska erfarenheten i Freuds essä »Michelangelos Mose« och den estetiska erfarenhetens specifika villkor. Hon förbinder dessa tankar till delar av den estetiska diskursen från det sena 1700-talet fram till tidigt 1900-tal. Hon relaterar även Freuds text skriven 1914 till två tidigare texter av psykoanalysens fader; »Psykopatologiska personligheter på scenen«, skriven 1905/1906, och postumt utgiven 1942, liksom »Diktaren och fantiserandet«, publicerad 1908. Nyberg lyfter avslutningsvis fram Freuds unika sätt att betona det omedvetnas betydelse i samband med de konstnärliga analyserna.

Texten ingår i: Arche 2024 88-89