Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet

Astrid von Rosens essä »Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet« hämtar sin upprinnelse i hennes möte med Kajsa Giertz dansteaterföreställning Kung Oidipus, som spelades hösten 2011 på Malmö stadsteater. Texten i föreställningen bygger på Jon Fosses bearbetning av Sofokles tragedi med samma namn. I essäns anslag talar von Rosen om »att tänka med fötterna«. Kroppens kännbara … Läs mer Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet

Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg

Mellan 1986 och 1991 kunde man i Göteborg möta »Stadens dansare«, exempelvis på Götaplatsen, på Vasagatan, på broarna runt Stora Hamnkanalen, vid Näckrosdammen och på Haga kyrkoplan. Bak­grunden till detta dansäventyr i stadens olika rum beskriver Astrid von Rosen i artikeln »Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg«. Inom ramen för den 1978 … Läs mer Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg

Allvarlig psykisk störning, tillräknelighet och Flinkfallet

I Christer Svennerlinds artikel »Allvarlig psykisk störning, tillräknelighet och Flinkfallet« får vi ta del av ett djuplodande juridiskt resonemang i frågor som gäller svåra brott (mord) men där gärningsmannens fulla ansvar för brottet blir en, i synnerhet för svensk juridik, svårbedömd fråga. Svennerlind intar en kritisk hållning och pekar på svagheter och oklarheter i den … Läs mer Allvarlig psykisk störning, tillräknelighet och Flinkfallet

Muminsagan

I Annika Stiebes »Muminsagan« träder vi både Tove Jansson och hennes sagovärld nära. Leken togs, tydliggör Stiebe, på största allvar av vår finlandssvenska illustratör och författarinna. Tove Jansson sökte lusten att arbeta, och som Stiebe visar hade denna lust ett band till fadern. Familjen spelar en central roll i Janssons allvarsamma lek, liksom den historiska … Läs mer Muminsagan