fbpx

Möte med Fredrik Bööks dotter

Ett något oväntat möte med den tongivande litteraturkritikern och Akademiledamoten Fredrik Bööks dotter Gun Böök-Hederström (1917-2019) återges i Paulus Tiozzos minnesteckning från en sensommardag i Förslöv i Skåne. I sitt avhandlingsarbete om Nobelpriset och den tyska litteraturen, behövde Tiozzo söka tillstånd från Fredrik Bööks anhöriga för att få tillgång till vissa brev. Detta ledde honom vidare till den 102-åriga Gun, som tog emot i sin bostad och kunde fördjupa bilden av fadern och hans tid, och även ge åsyna vittnesmål om viktiga svenska författare som Verner von Heidenstam (1859- 1940) och Selma Lagerlöf (1858-1940).

Texten ingår i: Arche 2022 78-79