fbpx

Freudseminariet


Välkomna till höstens seminarium 2023 om Freud. Seminariet leds av Per Magnus Johansson. Hittills är ca 200 personer anmälda. Det går fint att delta på plats eller digitalt. Alla som intresserade är välkomna. Om du tidigare inte deltagit, skriv några rader om dig själv till: freudsemgbg@gmail.com. Kostnad: 500 kr/termin.

Datum 2023:
19 augusti kl 15-16.30
23 September kl 15-16.30
Tiden för oktober, november, december kommer

Plats: Nordenskiöldsgatan 14-16 I Göteborg, alternativt digitalt via länk

Text:
 Vi läser Vi vantrivs i kulturen, som är den svenska översättningen av Freuds Das Unbehagen in der Kultur. Texten finns i Samhälle och Religion; Band X. 

En not om Freud seminariet. 

Intresset för seminariet om Freud har utvecklats på ett sätt som var svårt att förutspå. Det har utvecklats på ett överraskande sätt; gensvaret översteg de eventuella förväntningar undertecknad kunde ha. Denna text är en kommentar till hur jag uppfattar vår nuvarande situation. 

Vi skall försöka konsolidera ett seriöst samtal om Freuds verk. Vi fortsätter att anlägga ett idéhistoriskt och textanalytiskt perspektiv på texterna vi tar oss an. 

Vi ställer oss frågor: Vilka texter har föregått den och vad har texten fått för konsekvenser inom och utanför den psykoanalytiska idétraditionen? Hur skall man förstå textens tillkomsthistoria? Vilket förhållande har texten till den samtida idéhistoriska och psykologiska diskussionen? Hur har texten värderats sedan dess publicering? Vad är dess teoretiska, kliniska och politiska konsekvenser? Och sist men inte minst så diskuterar vi och analyserar dess aktualitet. 

Seminariet skall bli en mötesplats för dem som kan identifiera sig med ett intellektuellt förhållningssätt till Freuds texter och som därmed är intresserade av att behålla sin känslighet inför texterna komplexitet; bortom hat och förstelnade idealiseringar. 

I seminariet läser vi den svenska översättningen Samlade Skrifter av Sigmund Freud, samtidigt som vi har med oss den tyska originaltexten. Det är också fritt att problematisera översättningen, det vill säga tolkningen av ursprungstexten, utifrån den engelska, franska och spanska översättningarna. 

Och som tidigare fortsätter vi att särställa den långsamma och noggranna läsningen. Vi går emot tiden och ger oss lästid. 

 Till hösten fortsätter Freudseminariet och vi kommer att läsa Vi vantrivs i kulturen, som är den svenska översättningen av Freuds Das Unbehagen in der Kultur. Undertecknad såg en notering på Instagram med relevans för höstens fortsatta Freudläsning.Den franska författaren Christine Orban pekar ut en bok som, enligt henne, har stor aktualitet. Det handlar om Vi vantrivs i kulturen. Boken tar, påpekar Orban, upp frågan om illusionen om lycka, om religionen och frågeställningen om civilisationen som ursprunget till obehaget.  Hon konstaterar: ”En bok som är väsentlig för den som vill förstå våldet i vårt samhälle och svara på frågan; hur skall vi leva tillsammans?” (Un livre essentiel, pour qui veut comprendre la violence de notre société et répondre à la question; Comment vivre ensemble?)

Det är möjligt att deltaga på seminariet fysiskt liksom att göra det digitalt. Vi uppskattar den fysiska närvaron, men har förståelse för er som av olika skäl föredrar att delta digitalt. 

Per Magnus Johansson den 6:e juni 2023. 

Om seminariet
Freudseminariet startades våren 2018 utifrån en önskan om att alla intresserade, med och utan förkunskap om Freud, skulle kunna läsa och diskutera Freuds texter i öppen och publik form. Den första boken som seminariet tog upp mellan år 2018-2021 var Freuds Vardagslivets psykopatologi, Band IV i Samlade Skrifter av Sigmund Freud (1997). Den tyska utgåvan i bokform publicerades 1904. Sedan starten har ca 180 personer anmält sig.

Anmälan och kostnad
Alla intresserade är välkomna. Genom att seminariet sänds digitalt, är det möjligt att närvara från hela landet och från alla länder.
För att delta, skriv några rader om vem du är till freudsemgbg@gmail.com.
Kostnad: 500 kr/termin
Det går att betala till bankgiro 5182-2211 eller swisha till 072-315 60 04.

Tid, plats och digitala seminarier
Seminariet äger rum en lördagseftermiddag i månaden under vår och höst i Freudianska föreningens lokaler i centrala Göteborg. Alltid klockan 15.

Digital länk till mötet mejlas ut till alla deltagare. Alla tekniska frågor riktas till Peter Olming. Han har följande e-postadress. pe.ol@outlook.com

.