fbpx

Två dikter

I en sorts epilog till den intervju som Arche gjorde med Jesper Svenbro 2016, bidrar författaren i detta nummer med två dikter. Svenbro skriver om överlåtelsen och dess långsiktiga effekter: om två av sina lärare – Marcel Detienne och Jean-Pierre Vernant – och om den forskarglädje och tankekraft som de var och en på sitt sätt kom att representera för honom.

Texten ingår i: Arche 2023 84-85