fbpx
TexterTexten ingår i:
Hembygdskonst Arche 2023 84-85
Stadens rörelse Arche 2023 84-85
Julsång Arche 2023 82-83
Kultur Arche 2023 82-83
Arkitekturens klassiska språk Arche 2023 82-83
Arche 2022 80-81
En inre stad Arche 2022 80-81
Tre texter Arche 2022 80-81
Ett hus av hundra miljoner tecken Arche 2022 78-79
Byggnaderna och livet Arche 2022 78-79
Arnold Schönberg och hans samtida Arche 2022 78-79
Oskar Kokoschka Arche 2022 78-79
Explosion i trädgården: Kokoschka och Schönberg Arche 2022 78-79
Människan och personligheten
Människan och personligheten I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Paris – spegelstadier I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Stadens omedvetna I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Arkitektur och psyke I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
monument Arche 2020 70-71
”[…] och sedan får tavlan liv”. Om Linnéparken, Holmberg & Strindberg och en konstart utan namn Arche 2020 70-71
Göteborg – mot en dynamisk stadsutveckling. Lena Andersson i samtal med Johan Linton Arche 2020 70-71
Adolf Loos om Wiens byggnader Arche 2020 70-71
Regler för bostadsområden. [Manuskript] 1920 Arche 2020 70-71
Stad och land. Från föreläsningscykeln ”Yttre kultur på 1900-talet Arche 2020 70-71
Överväldigad av det förflutna. Några arkitekturfragment Arche 2020 70-71
Villan Arche 2020 70-71
Minnet av Jerevan Arche 2019 68-69
Monument Fragaria Arche 2019 68-69
Leden Arche 2019 68-69
Projekt för restaurering av Notre-Dame i Paris Arche 2019 68-69
Notre-Dame Arche 2019 68-69
Texter ur Ver Secrum Arche 2019 68-69
Två brev till Tintoretto Arche 2019 66-67
Tintoretto och arkitekturen Arche 2019 66-67
”Odessa är, som alla vet, ett skarn till stad” Arche 2019 66-67
Grabbarna på via Po Arche 2018 64-65
Arkitekturens hantverk Arche 2018 64-65
En människa med moderna nerver Arche 2018 64-65
2008-2018: Sju projekt Arche 2018 62-63
arkitektoniska principer: fragment a Arche 2018 62-63
Fem egnahemsområden i Göteborg Arche 2018 62-63
Till Esfahan Arche 2017 60-61
En arkitekturens äventyrare. Ett samtal med Alf Folmer om tiden hos Le Corbusier Arche 2017 60-61
arkitektur – del ett Arche 2017 60-61
Sixtinska kapellet av Michelangelo Arche 2017 60-61
Att lära av Rom Arche 2017 60-61
Piranesis Carceri Arche 2017 60-61
Espace Piranesien Arche 2017 60-61
Piranesi och mitt arbete Arche 2017 60-61
Piranesisk episkopalkyrka Arche 2017 60-61
Piranesi och Tokyo Tivoli Apartments Arche 2017 60-61
Piranesi och Denvers centralbiblioteks sydfasad Arche 2017 60-61
Piranesi och staden Arche 2017 60-61
Arkitekturens återkomster – en oändlig introduktion Arche 2017 60-61
Alltets rum – Hadrianus arkitektur i Rom Arche 2017 60-61
Att glömbygga Arche 2017 58-59
Tusen sevärdheter i Drömmen Arche 2017 58-59
Göteborg i tiden Arche 2016 56-57
Spillror av ljus Arche 2016 56-57
Utbyte Arche 2016 56-57
Jesper Svenbro och Teodosio Magnoni Arche 2016 56-57
Två tacktal Arche 2016 54-55
Från arkitekturens ensamland. Saknad efter Zaha Hadid Arche 2016 54-55
Möbler, hästar och utomordentlig kvalitet Arche 2016 54-55
Sven Lundh och konsten Arche 2016 54-55
Ateljélägenheter Arche 2016 54-55
Tingens oskuld Arche 2016 54-55
Le Corbusier – samtal med Giuliano Gresleri Arche 2015 52-53
Motkultur Arche 2015 52-53
Vågor, hav, farkoster för tid Arche 2015 52-53
Ocean, interlink, network Arche 2015 50-51
Göteborg mot framtiden Arche 2015 50-51
Göteborg – Heden Arche 2014 48-49
Rum bortom murarna : Beate Hølmebakk i samtal med Johan Linton Arche 2014 48-49
Referensernas spel : Andrea Palladio, Le Corbusier, Peter Eisenman Arche 2014 48-49
Medium : Roman Arche 2014 48-49
Göteborg – visioner Arche 2014 46-47
Trieste i kvadrat Arche 2014 46-47
Objekt – antololgier Arche 2014 46-47
digitally bucolic Arche 2013 44-45
Det byggda ursprunget till sig själv. En not till Peter Eisenmans arkitektur Arche 2013 44-45
Arkitektens barndom. Ett samtal med Peter Eisenman Arche 2013 44-45
Barnets århundrade. En arkitekturhistoria Arche 2013 44-45
Orsakernas alkemi Arche 2013 42-43
Ikonarkitekturens psykologi Arche 2013 42-43
Den ömsesidiga kulturen. Le Corbusier och det franska Arche 2013 42-43
Möblernas berättelser. Ett samtal med Massimo Morozzi Arche 2012 40-41
Ordens horisont. Le Corbusier, Italien och resan till Orienten 1911 Arche 2012 40-41
Pyramiden och rotundan Arche 2012 40-41
Mogens Krustrup (1921-2011) Arche 2012 40-41
Platser i tiden – för 10 år av Arche Arche 2012 40-41
Planerandets paradoxer. Intervju med Sara Westin Arche 2012 40-41
Den stora floden Arche 2012 38-39
Hans Hedlund – arbeten i Göteborg Arche 2012 38-39
Hedlund och Wingårdh: ytterligare perspektiv Arche 2012 38-39
Guide för rörelse i sekvenser av mentala kvantifieringar Arche 2012 38-39
Hans Hedlund och arkitekturscenen kring sekelskiftet 1900 Arche 2011 36-37
Professor Hedlund handleder sin son – ett brev Arche 2011 36-37
Hans Hedlunds Amerikaresa 1893 Arche 2011 36-37
Bild i ord Arche 2011 36-37
Uppåt genom försänkningar Arche 2011 36-37
Hans Hedlund – en introduktion Arche 2011 36-37
Håkan Lindqvist – arkitekt och forskare Arche 2011 36-37
Vår underutvecklade arkitekturkritik Arche 2011 36-37
Konstnären bakom bilen Arche 2011 36-37
Gert Wingårdh – Verkförteckning Arche 2011 36-37
Gert Wingårdh – Bibliografi Arche 2011 36-37
Arkitektur av ord – Gert Wingårdhs skrivande Arche 2011 36-37
Öijared Arche 2011 36-37
Göteborg Arche 2011 36-37
Arkitektliv – Intervju med Gert Wingårdh Arche 2011 36-37
Paris : Bad romance Arche 2011 34-35
Drömbilder : Rum Arche 2011 34-35
Rörelse för tanken Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 32-33
Stadens arkitektur Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 32-33
1700-talets Göteborg Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 32-33
Göteborg i bilder 1912-1951 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 32-33
Barbarerna: Edra 2010 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Institutionen och ensamheten : Le Corbusiers arkitektutbildning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Arkitekturskola : Bolle Tham och Martin Videgård Hansson i samtal med Johan Linton Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Kunskapens plats : Anders Wilhelmson i samtal med Johan Linton Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Om lärandet : Beate Hølmebakk i samtal med Johan Linton Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
0 – föreläsning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Don Quijotes irrfärder : eller molnmaterial Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
6 punkter Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Arkitektutbildning – Columbia University : Bernard Tschumi i samtal med Enrique Walker Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Att lära av modernismen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Arkitektutbildning – Architectural Association : Zaha Hadid i samtal med Richard Levene & Fernando Márquez Cecilia Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Lära för att göra Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Master Class : om undervisningen i Düsseldorf Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Om pedagogik Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Arkitekturen och akademin : Claes Caldenby i samtal med Per Magnus Johansson & Johan Linton Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Arkitekturteorins olidliga lätthet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Arkitekturhistoria : humanistisk bildning och utbildning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Det postmoderna huset Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Om arkitekturen och samhället Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
»Intervjun« Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Konsten att lära Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Dubbelseende : en not till postmodernismen i arkitekturen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Fältstudier Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27
Den tillfällige akademikern Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27
Arkitekturens allvar Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Arkitektoniska undersökningar Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Arkitekturens elasticitet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Arkitekturens ordning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Det reducerades poesi Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Arkitekturen och det generella Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Intervjuer gjorda av Johan Linton: Samtidiga läsningar Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Palladianskt begär Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
En palladiansk utbildning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
In medias res Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Femhundra år av Palladio Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Andrea Palladio (1508-1580) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
»Ornamentdödaren« Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23
Alger och avbildningen i retur Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23
Om Istanbuls kristalliserade natur Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Den reserverade modernisten och barocken Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Franscesco Borromini Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Någonting om minnet i förhållande till de konstruktioner som lämnats oss av tidigare människor Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Några saker värda att minnas i förhållande till de stenar som lämnats oss av antikens människor Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Ringstrasse, dess kritiker och den urbana modernismens födelse Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Vardagslivets fysiologi Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Examinera, diagnostisera, ordinera Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Privatliv Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Jože Plečnik Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Carlo Scarpas tusen cypresser Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Tusen cypresser Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
”Série Panurge” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Le Corbusiers följeslagare – en arkitekt och litteraturen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Le Corbusier och Louis Soutter Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Louis Soutter, den okände sextioåringen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Arkitekturens hemvist – Le Corbusier och horisonten Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Mina relationer till Schweiz? Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
LC vs OMA Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Junkspace Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Text för ”Tre texter för Venedig” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Tre texter för Venedig Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Wien – Paris, växling mot det moderna Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Arkitekturen och den moderna stilen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Redogörelse den 2 augusti 1667 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Francesco Borrominis ensamhet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
(utan titel) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Konstruktionernas inre landskap Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Hemmaresan Arche 2020 72-73
Ur berättelsens begär Arche 2020 72-73
Budgetbrutalism Arche 2019 68-69
Sadelmakarmästaren Arche 2020 72-73
Om en arm rik man Arche 2020 72-73
Trädgårdens förvandling Arche 2020 72-73
Tio år senare Arche 2020 72-73
Drömda platser, dolda rum Arche 2021 74-75
Grand Hotel Babylon Arche 2021 74-75
»Heterotopi« Arche 2021 74-75
Göteborg / Skala Arche 2021 74-75
Ett hus för de bevingade Arche 2021 74-75
Staden under staden Arche 2021 76-77
Att gräva ut det uppenbara Arche 2021 76-77
Hålla låda: Om arkitektur Arche 2021 76-77
Beklädnadsprincipen Arche 2021 76-77
Arkitekturen och livet Arche 2021 76-77
Göteborg – sex bilder Arche 2019 66-67 och Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27
Publikationer
Arkitektliv : Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton