fbpx

Stads/skrift

Claes Caldenby pekar ut förbindelsen mellan Staden och skriften och hur de hänger samman. Caldenby beskriver sina egna försök att i skrift beskriva staden. Han skriver om hur stadens struktur handlar om hur de olika delarna för tillfället hänger samman med varandra. Det finns av naturliga skäl en tröghet i möjligheterna till förändring. Läsaren får också en redogörelse för hur arbetet med olika upplagor av Göteborgsguiden tagit form. Slutligen utkom 2006 Guide till Göteborgs arkitektur. I texten redogörs även för framkomsten av den 400-sidiga boken Staden, platserna och husen: Göteborgs
arkitektur 1921–2021. I Caldenbys sätt att skriva finns alltid ett sätt att lyfta fram konstens och humanioras betydelse i förståelsen av stadens historia. Texten mynnar ut i den väsentliga frågan; Hur skapar vi en stad att bebo, en som både lyssnar och talar till oss.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87