fbpx

Det dubbla imperativet

Claes Caldenby skriver om det dubbla imperativet inom arkitekturen. Han tar sig an arkitekturens utmaningar och förhållandet mellan det praktiska och det estetiska. Han nämner den romerske arkitekten Vitruvius skrift Om arkitektur: tio böcker, den äldsta bevarade boken om arkitektur, mer än 2 000 år gammal, och som använder sig av nyckelbegreppen konstruktion, funktion och estetik. I artikeln tas också Elias Cornell upp och hans minnesvärda formulering; »Arkitektur är estetisk organisation av praktisk verklighet«. Caldenby lyfter även fram Sven-Eric Liedmans utveckling av begreppen form, materia och innehåll, såsom de framställs i Stenarna i själen: Form och materia från antiken till idag från 2006. Artikeln mynnar ut i slutsatsen att det är mer än angeläget att det förs allvarliga diskussioner, som bland annat beaktar fackkunskap, när beslut om stadens framtida utformning tas. Historien måste få en plats när den praktiska verkligheten skall gestaltas.

Texten ingår i: Arche 2024 88-89