fbpx

Explosion i trädgården: Kokoschka och Schönberg

Här publiceras det sista kapitlet ur Carl E. Schorskes Fin-de-siècle Vienna. Huvudpersoner den här gången är konstnären Oskar Kokoschka (1886-1980) och kompositören Arnold Schönberg (1874-1951). De två representerar enligt Schorske en ny linje inom kulturlivet i sekelskiftets Wien. Deras känsla var på ett mer akut sätt än hos deras föregångare den av upplösning, av att gränsen mellan själv och omvärld var genomsläpplig. De gjorde båda uppror mot den estetiska kultur de fostrats i och som hörde samman med de första sekelslutsmodernisterna, och de förkastade föreställningen om konsten som en kulturell flyktväg bort ur verkligheten. Enligt Carl Schorske (1915-2015) levde de i strid med sin samtid, något som vidmakthöll och stärkte deras alienation, men detta egocentriska predikament drev dem också till nyskapande. I anslutning till Schorskes essä fortsätter Arche att publicera arkitekten och kulturkritikern Adolf Loos (1870-1933) småtexter. I detta nummer består Loos bidrag i två skarpa hyllningar till just Kokoschka och Schönberg, som umgicks i samma kretsar i sekelskiftets Wien som han själv.

Texten ingår i: Arche 2022 78-79