fbpx

Stadens förändrade silhuett

Olle Niklasson diskuterar höghusens framväxt i Göteborg och lyfter fram att våra dagars höghus har sitt ursprung i New Yorks och Chicagos höga tomtpriser. Världens första höghus var tio våningar högt och byggdes 1885 i Chicago. Han skildrar hur det sker en mentalitetsförändring i Göteborg. I Sveriges näst största stad har man av tradition varit negativ gentemot höga hus. Men i samband med ekonomisk expansion, befolkningstillväxt och inte minst nya föreställningar om stadens identitet och framtid förändrades inställningen till höghusen. De skulle bli en självklar del av silhuetten. Niklasson
skildrar den relativt stora politiska enigheten bland beslutsfattare som möjliggjorde den förändrade stadsbilden och han frågar sig slutligen vad som kommer att ske när världen, landet och staden går in i en ekonomiskt mindre expansiv fas.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87