fbpx

Bland fasader och kulisser

Adnan Gacanin skriver om fasader och kulisser och en arkitektur som blir till scenografi. Även han refererar till Vitruvius Om arkitektur: tio böcker från första århundradet f.Kr. som lärde renässansens arkitekter att antikens scenografi var uppdelad i tragiska, komiska och satyriska scener. Han nämner också Palladios Fyra böcker om arkitekturen från 1570, som lyfter fram att kyrkan bör vara placerad med utsikt över stadens främsta plats. Han understryker att nyckelordet är scen i den dubbla bemärkelsen av både händelse och skådeplats, och att vi kommer att läsa rum med hjälp av kategorier som scen och auditorium, där människorna blir skådespelare och åskådare.

Texten ingår i: Arche 2024 88-89