fbpx

Göteborg – horisonter – objekt

Johan Linton har tillverkat ett objekt inspirerat av Göteborgs 400-åriga historia. Liksom Adolf Loos saltströare handlar det om ett enkelt vardagsobjekt som både i sin form och sin funktion anknyter till erfarenheten av att röra sig i den göteborgska topografin.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87