fbpx

Porträtt

Johan Linton ägnar sitt bidrag i det här numret åt ett undersökande av det arkitektoniska skapandet och dess relation till texten, till tänkandet om arkitekturen. I en inledning presenterar han fem disparata texter som presenteras på svenska (fyra av dem är översatta) i det här numret och som på olika sätt belyser det behandlade temat. Först kommer en text av Adolf Loos, redan bekant för Archeläsarna, med en udda genre i arkitekturlitteraturen: patentet. Därefter följer en författarinna som förmodligen aldrig tidigare publicerats på svenska, den grekiskfödda, venetianska grevinnan Isabella Teotochi Albrizzi, med ett av de porträtt – ur en samling publicerad 1807 – som hon uppmärksammades för i sin samtid. Hon följs av ytterligare en författarinna som gör sin debut på svenska språket i Arche, den italiensk-brasilianska arkitekten Lina Bo Bardi. Hennes text handlar om stenar, och indirekt vad kärleken till det funna objektet, l’objet trouvé, betyder för arkitekturen. Därefter följer ett brev, under lång tid ansetts som skrivet av en av de främsta arkitekterna i historien, Andrea Palladio. Linton beskriver i sin introduktion något av brevets historia och hur det, trots att det visats vara ett falsarium, fortsatt har en plats i Palladiolitteraturen. Slutligen följer en text av Linton själv, som i samspel med bilder av några av hans objekt använder sig av de tankar som de tidigare fyra texterna, direkt och indirekt, öppnat mot skapandet.

Texten ingår i: Arche 2024 88-89