Sökning av texter i ARCHE

Här kan du söka bland alla texter som publicerats i Arche och Psykoanalytisk Tid/Skrift.

  • Sök på Författare

  • Sök på kategorier

  •  

  •  

Hittade 830 Texter
Sida 2 av 9
Texter Författare Texten ingår i Kategori
Big girls cry Arche 2016 56-57 Humaniora
Bild i ord Arche 2011 36-37 Arkitektur
Bilden Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23 Psykoanalys
Bilder Arche 2014 48-49 Humaniora
Bilder av mördare i arbetarprosa från tidigt 1900-tal Arche 2014 46-47 Humaniora
Bildning och litteratur Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23 Humaniora
Biopolitiken och arkitekturen Arche 2020 72-73 Humaniora
Blå spår Arche 2019 66-67 Humaniora
Blindhet och klyvnad Arche 2019 68-69 och Arche 2019 66-67 Humaniora
Bokstavsbarnen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1 Psykoanalys
Bör psykoanalysen läras ut vid universitet? Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17 Psykoanalys
Bräschen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10 Psykoanalys
Brev Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12 Humaniora
Brev om Kristeva , Arche 2018 62-63 Psykoanalys
Brev till Lytton Strachey Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17 Psykoanalys
Brev till ministern för vetenskap, konst och folkbildning Arche 2014 46-47 Humaniora
Brev till Selma Lagerlöf Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23 Humaniora
Brev till Theodor Herzl Arche 2019 68-69 Psykoanalys
Brev till Thomas Mann Arche 2017 60-61 Humaniora
Brev till universitetsstyrelsens ordförande Arche 2014 46-47 Humaniora
Brevväxling , Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23 Humaniora
Bröder som kämpa i ondskans flod. Ett forskarliv Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27 Humaniora
Budgetbrutalism Arche 2019 68-69 Arkitektur
Caravaggios sista ord Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25 Konst
Carlo Scarpas tusen cypresser Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15 Arkitektur
Centrum Arche 2019 66-67 Psykoanalys
Charcot Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17 Psykoanalys
Charles Melman Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13 Psykoanalys
Charles Reznikoff (1894-1976) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12 Humaniora
Charlotte Gyllenhammar Arche 2018 62-63 Konst
Cioran i det realas öken , Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15 Psykoanalys
Cogitot och vansinnets historia Arche 2011 34-35 Humaniora
Cohens röst Arche 2017 58-59 Humaniora
Dagbok om fadern Arche 2014 46-47 Psykoanalys
Dans i labyrintens mörker Arche 2020 70-71 Humaniora
Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg Arche 2018 64-65 Humaniora
de konstruerade objekten : till Jacques Derrida Arche 2014 48-49 Humaniora
De lyckliga rörelserna Arche 2021 76-77 Humaniora
De tre kvinnorna i mannens liv Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15 Psykoanalys
Den ”dystra leken” Arche 2013 44-45 Humaniora
Den akademiska friheten och universitetens uppgift Arche 2012 38-39 Humaniora
Den asiatiske skomakaren på Rue du Rocher Arche 2014 48-49 Humaniora
Den fjärde sommarens sorg Arche 2018 62-63 Humaniora
Den förklädde poeten. Tal inför överlämnandet av Svenska Akademiens nordiska pris 2008 Arche 2019 68-69 Humaniora
Den gamla utbildningen och tankeakademin Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29 Humaniora
Den grekiska tragedins historiska moment Arche 2015 52-53 Humaniora
Den haltande tyrannen: från Oidipus till Periandros Arche 2016 54-55 Humaniora
Den multipla personlighetens värdar Arche 2012 38-39 Psykoanalys
Den nyfödde vuxne. Ett tidigmodernt barndomshistoriskt motiv Arche 2013 44-45 Humaniora
Den ömsesidiga kulturen. Le Corbusier och det franska Arche 2013 42-43 Arkitektur
Den psykiska hälsans subjekt: om Foucaults aktualitet Arche 2012 38-39 Humaniora
Den reserverade modernisten och barocken Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21 Arkitektur
Den ryska antiken II Arche 2019 66-67 Humaniora
Den ryska antiken. Från ”den slaviska renässansen” till ”den stalinistiska klassicismen” Arche 2017 58-59 Humaniora
Den stora floden Arche 2012 38-39 Arkitektur
Den tillfällige akademikern Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27 Arkitektur
Den tysta perversionen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9 Humaniora
Den undflyende Salvador Dalí Arche 2013 44-45 Konst
Den unge Goethe Arche 2011 36-37 Humaniora
Den utopiska kroppen Arche 2021 74-75 Humaniora
den västerländska människans tillblivelse Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1 Psykoanalys
Derrida och psykoanalysen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21 Psykoanalys
Det akademiska seminariets känslohistoria Arche 2017 60-61 Humaniora
Det är ju ett år imorgon också Arche 2021 74-75 Humaniora
Det byggda ursprunget till sig själv. En not till Peter Eisenmans arkitektur Arche 2013 44-45 Arkitektur
Det elfte budet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1 Psykoanalys
Det förlorade objektet – jag , Arche 2015 50-51 Humaniora
Det oälskade universitetet Arche 2016 56-57 Humaniora
Det omedvetslösa livet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31 Humaniora
Det omvända perspektivet Arche 2013 42-43 Humaniora
Det outforskade. Föreläsning vid École des Chartes Arche 2020 70-71 Psykoanalys
Det perversa paret Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7 Psykoanalys
Det postmoderna huset Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29 Arkitektur
Det postmoderna tillståndet. Rapport om kunskapen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29 Humaniora
Det psykiska lidandets plats , , Arche 2014 46-47 Psykoanalys
Det reducerades poesi Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25 Arkitektur
Det romantiska universitetet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27 Humaniora
Det ryska 1900-talets litteratur – lika stor som 1800-talets Arche 2015 50-51 Humaniora
Det sovjetiska Atlantis Arche 2020 72-73 Humaniora
Det tydliga – Om teater och politik i Göteborg Arche 2011 36-37 Humaniora
Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria , Arche 2017 60-61 Psykoanalys
digitally bucolic Arche 2013 44-45 Arkitektur
Dikter Arche 2019 66-67 och Arche 2018 64-65 Humaniora
Dikter Arche 2016 56-57 Humaniora
Dikter Humaniora
Dikter Arche 2019 68-69 Humaniora
Dikter Arche 2019 68-69 Humaniora
Dikter Arche 2015 52-53 Humaniora
Dikter om Carlo Arche 2020 72-73 Humaniora
Dikter ur arbetsboken Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17 Humaniora
Dikter ur ett Work in Progress Arche 2019 66-67 Humaniora
Döden, makten, ordet Arche 2014 46-47 Psykoanalys
Domstolen Arche 2015 50-51 Humaniora
Don Diego Karlsson de la Rosas roman Arche 2018 64-65 Humaniora
Don Quijotes irrfärder : eller molnmaterial Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29 Arkitektur
Dostojevskij, Tolstoj och den ryska avgrunden Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31 Humaniora
Drömbilder : Rum Arche 2011 34-35 Arkitektur
Drömda platser, dolda rum Arche 2021 74-75 Arkitektur
Dubbelseende : en not till postmodernismen i arkitekturen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29 Arkitektur
Edward W. Said 1935-2003 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10 Psykoanalys