fbpx

Bildens otydliga andetag

Pierre Fédida (1934–2002), som ursprungligen kom från Lyon men var verksam i Paris, visade hur begrepp som tal, skrift, minne, bild, dröm, yta, djup, frånvaro, närvaro, tystnad och tal är nödvändiga att problematisera. Han rörde sig i en dialektik mellan den psykoanalytiska kliniken och de stora metapsykologiska frågorna. Pierre Fédida var medlem i Association psychanalytique de France, som bildades 1964. Han, som var mer än 30 år yngre än Jacques Lacan (1901–1981), utvecklade sitt verk till delar vid sidan om Lacans arbete, utan att någonsin ta avstånd från den senares bidrag. Undertecknad minns hans frenesi, den intellektuella nyfikenheten och askkopparna överfyllda av cigarettfimpar när vi talade om psykoanalysens situation i hans bostad, vackert belägen i Saint-Germain-des-Prés. Vi publicerar Pierre Fédidas Bildens otydliga andetag i Svedbergs översättning. Den krävande texten åskådliggör det starka bandet mellan psykoanalysens djuppsykologiska anslag och människans mångfacetterade möjligheter att uttrycka sig. Fédida visar att filosofin, skönlitteraturen, poesin och konsten befinner sig i ett intrikat och aldrig avslutat utbyte med psykoanalysen.

Texten ingår i: Arche 2024 88-89