ARCHE 2020 72-73

Ett nummer med arkitektur i fokus där vi möter Gert Wingårdh för ett personligt samtal om arkitekturens förändring. Sven-Olov Wallenstein läsning av Foucault belyser den moderna arkitekturens framväxt. Johan Linton undersöker skapandets berättelser i en jämförelse mellan Adolf Loos och ett verk av renässansmålarna Francesco del Cossa och Ercole de’ Roberti. Sjukdomens inträde i våra … Läs mer ARCHE 2020 72-73

Arche 2019 68-69

Vi uppmärksammar att Sven-Eric Liedman fyllt 80 år genom texter av några av hans före detta doktorander: Per Magnus Johansson, Michael Azar, Edda Manga och Thomas Karlsohn. Kjell Espmark bidrar med ett tal om Liedman: ”Den förklädde poeten”. Liedman själv publicerar en nyskriven text om hembygd. Varför känner vi oss främmande på en plats och hemma på en annan?  Vi publicerar också … Läs mer Arche 2019 68-69

Arche 2019 66-67

I detta nummer publicerar vi Philippe Sollers Centrum från 2018 i sin helhet – en blandning av roman och tankebok. Freud och Lacan, liksom Rimbaud och Baudelaire, är återkommande samtalspartners i en värld som roterar allt snabbare. Stefano Montefiori har intervjuat Julia Kristeva inför hennes hedersdoktorsföreläsning vid IULM i Milano. Vi publicerar en serie konstverk av … Läs mer Arche 2019 66-67

Arche 2018 64-65

Vi har glädjen att publice­ra Michel Houllebecqs Rester vivant, en aforistiskt färgad poetisk hyllning till lidandet. Källan är lidandet. I dess kölvatten följer skyldigheten att skriva och att lämna ett spår. Det finns ingen större plikt. Julia Kristeva tar sig an de anklagelser som riktats mot henne för att ha samarbetat med den bulgariska säkerhetspolisen.  … Läs mer Arche 2018 64-65

Arche 2018 62-63

Vi publicerar nyskriven poesi av Ann Jäderlund, Eva Runefelt och Kjell Espmark. Linda Östergaard har översatt Ingeborg Bachmanns novell ”Ni saliga ögon”. Per Magnus Johansson har under 2016-17 intervjuat Philippe Sollers. Samtalen låter den alltid närvarande historien löpa över i vår egen samtid. Håkan Liljeland ger en introduktion till Sollers arbete med tidskriften Tel Quel. Därtill … Läs mer Arche 2018 62-63

Arche 2017 60-61

Vi uppmärksammar i detta nummer grafikern och arkitekten Giovanni Battista Piranesi, inledningsvis med en essä av Marguerite Yourcenar. David Arvidsson introducerar Yourcenars författarskap. Johannes Nordholm har skrivit en essä om Hadrianus arkitektur i Rom. Johan Linton undersöker Le Corbusiers förhållande till Piranesi och det romerska. Linton tar sig också an en dekonstruktivistiske samtidsarkitekten Peter Eisenman. … Läs mer Arche 2017 60-61