ARCHE 2020 72-73

Ett nummer med arkitektur i fokus där vi möter Gert Wingårdh för ett personligt samtal om arkitekturens förändring. Sven-Olov Wallenstein läsning av Foucault belyser den moderna arkitekturens framväxt. Johan Linton undersöker skapandets berättelser i en jämförelse mellan Adolf Loos och ett verk av renässansmålarna Francesco del Cossa och Ercole de’ Roberti. Sjukdomens inträde i våra … Läs mer ARCHE 2020 72-73

Arche 2020 70-71

Vi uppmärksammar den franske rättshistorikern och psykoanalytikern Pierre Legendre. I ett föredrag om institutionens betydelse undersöker han det historiska förhållandet mellan kristendomen och den sekulära makten. Därpå följer ett samtal om Legendre med Per Magnus Johansson och Mats Leffler. Inom ramen för ett arkitekturblock publicerar vi en sent upptäckt text av Leon Battista Alberti. Vi … Läs mer Arche 2020 70-71

Göteborg – sex bilder

Vi publicerar ett antal äldre fotografier av Göteborg från det numera utrensade arkivet vid Chalmers arkitekturskola, en del i Arches strävan att behandla staden vid Västerhavet i varje nummer fram till 400-årsjubileet av dess grundande 2021. Temat är valt för att anknyta till de omfattande omvandlingar och stadsbyggnadsarbeten som är och kommer att vara en … Läs mer Göteborg – sex bilder

Arche 2019 68-69

Vi uppmärksammar att Sven-Eric Liedman fyllt 80 år genom texter av några av hans före detta doktorander: Per Magnus Johansson, Michael Azar, Edda Manga och Thomas Karlsohn. Kjell Espmark bidrar med ett tal om Liedman: ”Den förklädde poeten”. Liedman själv publicerar en nyskriven text om hembygd. Varför känner vi oss främmande på en plats och hemma på en annan?  Vi publicerar också … Läs mer Arche 2019 68-69

Arche 2019 66-67

I detta nummer publicerar vi Philippe Sollers Centrum från 2018 i sin helhet – en blandning av roman och tankebok. Freud och Lacan, liksom Rimbaud och Baudelaire, är återkommande samtalspartners i en värld som roterar allt snabbare. Stefano Montefiori har intervjuat Julia Kristeva inför hennes hedersdoktorsföreläsning vid IULM i Milano. Vi publicerar en serie konstverk av … Läs mer Arche 2019 66-67

Arche 2018 64-65

Vi har glädjen att publice­ra Michel Houllebecqs Rester vivant, en aforistiskt färgad poetisk hyllning till lidandet. Källan är lidandet. I dess kölvatten följer skyldigheten att skriva och att lämna ett spår. Det finns ingen större plikt. Julia Kristeva tar sig an de anklagelser som riktats mot henne för att ha samarbetat med den bulgariska säkerhetspolisen.  … Läs mer Arche 2018 64-65