2 oktober, 2021, kl 14:00

Vernissage Cecilia Liljeland

De vuxna placerar barnet på olika platser och i skilda sammanhang och tror sig veta vad de gör; kobbe, hav, båt, parismoské eller metro. Livet placerar barnet på olika platser och i rationella sammanhang och det tror sig veta vad det gör; säng, stol, kök, simskola. De vuxna ser eller anar stundtals att barnet befinner … Läs mer Vernissage Cecilia Liljeland

22 maj, 2020

Litteratur- och teaterkritiker Mikaela Blomqvist – ny redaktionsmedlem i Arche

Arche har idag fått en ny redaktionsmedlem: litteratur- och teaterkritiker samt psykolog Mikaela Blomqvist. Chefsredaktör Per Magnus Johansson skriver: Jag har idag skickat ett brev till Mikaela Blomqvist och frågat henne om hon vill vara med i redaktionen för Arche. Svaret blev jakande. Därmed har vi fått ytterligare en mycket kompetent redaktionsmedlem. Undertecknad är övertygad … Läs mer Litteratur- och teaterkritiker Mikaela Blomqvist – ny redaktionsmedlem i Arche

Den undflyende Salvador Dalí

Andreas Stiebe söker »[d]en undflyende Salvador Dalí« i en längre essä. Stiebe rör sig inledningsvis åt två håll: i en kronologisk respektive en omvänd kronologisk vandring. I denna pendelrörelse finns biografiska moment, i vilka Dalís väg till måleriet/konsten och hans syn på sitt konstnärskap finns som röda trådar, belysta via litteratur kring Dalí. En nyckelpunkt … Läs mer Den undflyende Salvador Dalí

Wiensecessionen och Klimts fakultetsmålningar

Johannes Nordholm placerar in Klimts så kallade fakultetsmålningar till Wiens universitet (1900-07), centrala för Schorskes analys, i ett konsthistoriskt sammanhang. När Klimt genomförde sin uppgörelse med den i Österrike-Ungern rådande historicismen gjorde han det även som tongivande representant för Wiensecessionen, en framåtsträvande konstnärsgruppering som i likhet med motsvarande rörelser i andra europeiska storstäder konkurrerade med … Läs mer Wiensecessionen och Klimts fakultetsmålningar