Arche 2017 60-61

Vi uppmärksammar i detta nummer grafikern och arkitekten Giovanni Battista Piranesi, inledningsvis med en essä av Marguerite Yourcenar. David Arvidsson introducerar Yourcenars författarskap. Johannes Nordholm har skrivit en essä om Hadrianus arkitektur i Rom. Johan Linton undersöker Le Corbusiers förhållande till Piranesi och det romerska. Linton tar sig också an en dekonstruktivistiske samtidsarkitekten Peter Eisenman. … Läs mer Arche 2017 60-61