fbpx

Betty Milan: Pourquoi Lacan

Betty Milan, läkare och psykoanalytiker, har publicerat en bok om sina erfarenheter av att ha gått i analys hos
Jacques Lacan. Milan skriver om hur det psykoterapeutiska arbetet med den franske psykoanalytikern
påverkade hennes liv och sin förståelse av sin mångkulturella bakgrund.

Texten ingår i: Arche 2023 82-83