Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria

Vi lever i en tid då stora förhoppningar knyts till möjligheten att ställa rätt diagnos när det gäller själsligt lidande och/eller för dem som lider av så kallad psykisk ohälsa. I undertecknads artikel »Diagnos och psykoanalys« problematiserar jag detta tema. Jag ser att den psykiska ohälsan inte endast avspeglar ett komplext mänskligt uttrycksfält utan även … Läs mer Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria

Maj 1968

Tillsammans med Sven-Eric Liedman har Per Magnus Johansson börjat sammanfoga ett kollage av bilder från det som kulminerade under det omstörtande året 1968. De hämtar stöd i källor av skilda slag avseende de förändringens vindar som då blåste. En nyckelfigur i den dåvarande proteströrelsen – bortom vardagslivets frihetssökande utlevelser – ser de i Herbert Marcuse, … Läs mer Maj 1968

Arche 2020 70-71

Vi uppmärksammar den franske rättshistorikern och psykoanalytikern Pierre Legendre. I ett föredrag om institutionens betydelse undersöker han det historiska förhållandet mellan kristendomen och den sekulära makten. Därpå följer ett samtal om Legendre med Per Magnus Johansson och Mats Leffler. Inom ramen för ett arkitekturblock publicerar vi en sent upptäckt text av Leon Battista Alberti. Vi … Läs mer Arche 2020 70-71