fbpx
TexterTexten ingår i:
Staden Arche 2023 86-87
Arche Ledartext 2023 76-77 Arche 2023 86-87
Ljuset Arche 2023 84-85
Dylan-podden : »Watching the river flow« Arche 2023 84-85
Om Pierre Legendre Arche 2023 84-85
Ledartext Arche 2023 84-85 Arche 2023 84-85
Ornicar? Lacan Redivivus Arche 2023 82-83
Ledartext Arche 82-83 Arche 2023 82-83
Betty Milan: Pourquoi Lacan Arche 2023 82-83
Dylan-podden Arche 2022 80-81
Sabina Spielrein Arche 2022 80-81
Chantal Talagrand Major Arche 2022 80-81
Ledartext Arche 2022 80-81 Arche 2022 80-81
Ledartext Arche 2022 78-79 Arche 2022 78-79
Samtal i Paris Arche 2022 78-79
Erfarenheten och överlåtelsen Arche 2022 78-79
Fadern Arche 2019 66-67
Kapten Lorties brott. Ett samtal om Fadern Arche 2020 70-71
Ledartext Arche nr 70-71 Arche 2020 70-71
I begynnelsen var inte ordet Arche 2019 68-69
Notre-Dame Arche 2019 68-69
Sven-Eric Liedman Arche 2019 68-69
Ledartext Arche nr 68-69 Arche 2019 68-69
Att gestalta fadern Arche 2019 66-67
Ledartext Arche nr 66-67 Arche 2019 66-67
Ledartext Arche nr 64-65 Arche 2018 64-65
Brev om Kristeva Arche 2018 62-63
Intervju med Philippe Sollers Arche 2018 62-63
Ledartext Arche nr 62-63 Arche 2018 62-63
Likgiltigheten Arche 2017 60-61
Ledartext Arche nr 60-61 Arche 2017 60-61
Introduktion till Catherine Millot Arche 2017 58-59
Ledartext Arche nr 58-59 Arche 2017 58-59
Samtal om Flykt Arche 2016 56-57
Ledartext Arche nr 56-57 Arche 2016 56-57
Postmodern kärlek Arche 2016 54-55
Ledartext Arche nr 54-55 Arche 2016 54-55
Ledartext Arche nr 52-53 Arche 2015 52-53
Psykoanalys och exil Arche 2015 50-51
Psykoanalysen och biografin Arche 2015 50-51
Turist II Arche 2015 50-51
Per Magnus Johansson och Ruben Östlund i samtal Arche 2015 50-51
Ledartext Arche nr 50-51 Arche 2015 50-51
Universitetets utsatthet Arche 2014 48-49
Vykort från Rom Arche 2014 48-49
Ledartext Arche nr 48-49 Arche 2014 48-49
Det psykiska lidandets plats Arche 2014 46-47
Ledartext Arche nr 46-47 Arche 2014 46-47
Barndomen och en teori om barndomen Arche 2013 44-45
Ledartext Arche nr 44-45 Arche 2013 44-45
Ledartext Arche nr 42-43 Arche 2013 42-43
Planerandets paradoxer. Intervju med Sara Westin Arche 2012 40-41
Anteckningar om kärlekens villkor Arche 2012 40-41
Ledartext Arche nr 40-41 Arche 2012 40-41
Hedlund och Wingårdh: ytterligare perspektiv Arche 2012 38-39
Ledartext Arche nr 38-39 Arche 2012 38-39
Håkan Lindqvist – arkitekt och forskare Arche 2011 36-37
Emanuel af Geijerstam – läkare och psykoterapeut Arche 2011 36-37
Arkitektliv – Intervju med Gert Wingårdh Arche 2011 36-37
Ledartext Arche nr 36-37 Arche 2011 36-37
Ledartext Arche nr 34-35 Arche 2011 34-35
Göteborg i bilder 1912-1951 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 32-33
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 32-33 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 32-33
Elisabeth Roudinesco Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 30-31 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Arkitekturen och akademin : Claes Caldenby i samtal med Per Magnus Johansson & Johan Linton Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Om förhållandet mellan teori och praktik inom psykoanalysen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Intervju med Roland Gori Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 28-29 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Intervju med Sven-Eric Liedman Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 26-27 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27
Intervju med Elisabeth Roudinesco Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 24-25 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 22-23 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23
Intervju med René Major Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 20-21 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Sigmund Freud – 150 år Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Om Liedmans avskedsföreläsning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 18-19 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Intervju med Elisabeth Roudinesco Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Kronologi över Sigmunds Freuds liv och verk Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 16-17 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Jag har aldrig varit kollegial. Ett samtal med Sven-Eric Liedman Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 14-15 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Intervju med Charles Melman Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Charles Melman Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 13 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Individuell skräck och socialt skräckvälde Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Intervju med Julia Kristeva (III) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 11-12 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Intervju med Julia Kristeva (II) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 10 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Intervju med Julia Kristeva Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 8-9 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 6-7 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Alfhild Tamm (1876-1959) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 4-5 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Victor Tausk (1879-1919) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 2-3 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Introduktion till Pierre Legendre Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Ledartext Psykoanalytisk Tid/skrift nr 1 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Tre veckobrev: Christer Andersson, Kate Abrahamsson, Bertil Andersson Arche 2020 72-73
Agnes Heller (1929-2019) Arche 2019 68-69
Tio år senare Arche 2020 72-73
Ledartext Arche nr 72-73 Arche 2020 72-73
Sven-Olov Wallenstein och psykoanalysen Arche 2021 74-75
Moustapha Safouan (1921-2020) Arche 2021 74-75
Lou Andreas-Salomé Arche 2021 74-75
Ledartext Arche nr 74-75 Arche 2021 74-75
Kritiken av Freuds psykoanalys Arche 2021 76-77
Ledartext Arche 76-77 Arche 2021 76-77
Freuds Drömtydning och Strindbergs Ett drömspel Arche 2017 58-59
Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria Arche 2017 60-61
Maj 1968 Arche 2016 54-55
Om uteslutandet av den andre Arche 2015 52-53
The Square Arche 2018 64-65
Turist Arche 2015 50-51
”Om psykoanalys på svenska” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Förord Korpral Lorties brott Korpral Lorties brott – Traktat om fadern
Publikationer
Arkitektliv : Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton
Det postmoderna tillståndet – Rapport om kunskapen
Korpral Lorties brott – Traktat om fadern