fbpx
TexterTexten ingår i:
Tio principer för det tjugoförsta århundradets humanism Arche 2023 82-83
Ornicar? Lacan Redivivus Arche 2023 82-83
Samtal med Jean Clavreul Arche 2023 82-83
Samtal med Wladimir Granoff Arche 2023 82-83
Ledartext Arche 82-83 Arche 2023 82-83
Dylan-podden Arche 2022 80-81
Faderns framtid Arche 2022 80-81
Introduktion till Jean-Pierre Winter Arche 2022 80-81
Destruktion som tillblivelsens orsak Arche 2022 80-81
Sabina Spielrein Arche 2022 80-81
Chantal Talagrand Major Arche 2022 80-81
Ledartext Arche 2022 80-81 Arche 2022 80-81
Ledartext Arche 2022 78-79 Arche 2022 78-79
Anteckning om en sagofigur Arche 2022 78-79
Erfarenheten och överlåtelsen Arche 2022 78-79
Pierre Legendre och tillblivelsen Arche 2022 78-79
Avslutande ord I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Bibliografi Per Magnus Johansson I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Tidsresenärerna I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Some Elementary Lessons in Psycho-Analysis I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Brev till Sándor Ferenczi I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Psykisk behandling (själsbehandling) I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Psykoanalysen och sekelskiftets Wien I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
»Plötsligt, Det andra könet…« I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
»Judarna ägnar sig åt förryckta tolkningar« I kulturen – En vänbok till Per Magnus Johansson
Fadern Arche 2019 66-67
Intervju med Moustapha Safouan Arche 2020 70-71
Kapten Lorties brott. Ett samtal om Fadern Arche 2020 70-71
Det outforskade. Föreläsning vid École des Chartes Arche 2020 70-71
Ledartext Arche nr 70-71 Arche 2020 70-71
I begynnelsen var inte ordet Arche 2019 68-69
Brev till Theodor Herzl Arche 2019 68-69
Freud och det judiska i sekelskiftets Wien Arche 2019 68-69
Förstod Freud problemet med Palmträdsflickorna? Arche 2019 68-69
Ledartext Arche nr 68-69 Arche 2019 68-69
Att historisera det vi idag benämner som depression Arche 2019 66-67
Jag ser bara syskonpolitiker men ett Europa i kris behöver politiska fäder Arche 2019 66-67
Centrum Arche 2019 66-67
Ledartext Arche nr 66-67 Arche 2019 66-67
Om Hofmannsthals Andreas Arche 2018 64-65
Ett brev till Arthur Schnitzler Arche 2018 64-65
Politik och psyke Arche 2018 64-65
Ett annat liv än mitt Arche 2018 64-65
Ledartext Arche nr 64-65 Arche 2018 64-65
Öppet brev till Harlem Désir Arche 2018 62-63
Brev om Kristeva Arche 2018 62-63
Nietzsche och den franska anden Arche 2018 62-63
Lacans passion Arche 2018 62-63
Åren 1960-1970 Arche 2018 62-63
Intervju med Philippe Sollers Arche 2018 62-63
Ledartext Arche nr 62-63 Arche 2018 62-63
Likgiltigheten Arche 2017 60-61
Ledartext Arche nr 60-61 Arche 2017 60-61
Att glömläsa Arche 2017 58-59
Livet med Lacan Arche 2017 58-59
Introduktion till Catherine Millot Arche 2017 58-59
Ledartext Arche nr 58-59 Arche 2017 58-59
Samtal om Flykt Arche 2016 56-57
Ledartext Arche nr 56-57 Arche 2016 56-57
Postmodern kärlek Arche 2016 54-55
Ledartext Arche nr 54-55 Arche 2016 54-55
Mötöverföring – kurens gräns eller möjlighet? Arche 2015 52-53
Om Freuds överföringsbegrepp Arche 2015 52-53
Haenel och mannen som försökte stoppa förintelsen Arche 2015 52-53
Ledartext Arche nr 52-53 Arche 2015 52-53
Om självmordet Arche 2015 50-51
Manuskript G och N Arche 2015 50-51
Psykoanalys och exil Arche 2015 50-51
Hyllning till kontravansinnet Arche 2015 50-51
Psykoanalysen och biografin Arche 2015 50-51
Ledartext Arche nr 50-51 Arche 2015 50-51
Andreas Bjerre och Bidrag till mordets psykologi (1925) Arche 2014 48-49
Vykort från Rom Arche 2014 48-49
Il Redentore Arche 2014 48-49
San Giorgio Maggiore Arche 2014 48-49
Freuds resa till Venedig Arche 2014 48-49
Ledartext Arche nr 48-49 Arche 2014 48-49
Psykologi i tidig svensk spänningsfiktion Arche 2014 46-47
Psykologi och moral i Andreas Bjerres kriminalstudier Arche 2014 46-47
Dagbok om fadern Arche 2014 46-47
Det psykiska lidandets plats Arche 2014 46-47
Om Freuds ”Lille Hans” Arche 2014 46-47
Sexualitetens infantilism Arche 2014 46-47
Fadern i tid och rum: Wien 1919 – New York 1949 Arche 2014 46-47
Döden, makten, ordet Arche 2014 46-47
Ledartext Arche nr 46-47 Arche 2014 46-47
Om Freuds ”Råttmannen” Arche 2013 44-45
Porträtt av spelaren Arche 2013 44-45
Phillipe Jouyaux’ barndom Arche 2013 44-45
Barndomen och en teori om barndomen Arche 2013 44-45
Ledartext Arche nr 44-45 Arche 2013 44-45
Eugen Bleuler och Sigmund Freud. Psykoanalysens möte med den akademiska psykiatrin Arche 2013 42-43
”Det är ett nytt slags diaspora…” Arche 2013 42-43
Robert Antelmes förvissning Arche 2013 42-43
Ledartext Arche nr 42-43 Arche 2013 42-43
Tre brev Arche 2012 40-41
Anteckningar om kärlekens villkor Arche 2012 40-41
Ledartext Arche nr 40-41 Arche 2012 40-41
Nietzsche, Freud, Marx Arche 2012 38-39
Några former av känslomässig störning och deras förbindelse till schizofreni Arche 2012 38-39
Helene Deutsch – en presentation Arche 2012 38-39
Den multipla personlighetens värdar Arche 2012 38-39
Ian Hacking mellan glömska och minne. En introduktion Arche 2012 38-39
Från neuros till depression. Anmärkningar om några förändringar i den samtida indvidualiteten Arche 2012 38-39
Arkeologiska avtryck. Foucault om psykoanalysen Arche 2012 38-39
Vansinnets historia och antipsykiatrin Arche 2012 38-39
Tankeströmningar inom antipsykiatrin Arche 2012 38-39
Foucault och antipsykiatrin Arche 2012 38-39
Ledartext Arche nr 38-39 Arche 2012 38-39
Goethes pånyttfödelse Arche 2011 36-37
Emanuel af Geijerstam – läkare och psykoterapeut Arche 2011 36-37
Ledartext Arche nr 36-37 Arche 2011 36-37
Psykoanalys – en evidensbaserad terapeutisk behandlingsform Arche 2011 34-35
Förnuftets kris, vansinnets kris eller Foucaults ”vansinne” Arche 2011 34-35
Läsningar av Vansinnets historia (1961-1986) Arche 2011 34-35
Ledartext Arche nr 34-35 Arche 2011 34-35
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 32-33 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 32-33
Mystiske Mozart Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Philippe Sollers Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Upplysningen och dess perversion i Västerlandet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Elisabeth Roudinesco Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 30-31 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010 30-31
Om förhållandet mellan teori och praktik inom psykoanalysen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Intervju med Roland Gori Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 28-29 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 28-29
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 26-27 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2009 26-27
Vid tidens utkant Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Hur blyghet blev en sjukdom Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Klinikerna och expertideologin Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Intervju med Elisabeth Roudinesco Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 24-25 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 24-25
Bilden Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 22-23 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2008 22-23
Psykoanalysens själsvåndor Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Derrida och psykoanalysen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Intervju med René Major Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 20-21 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 20-21
Resa till nattens ände – en läsning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Barnet och det outsägliga Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Sigmund Freud – 150 år Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Sigmund Freud och psykoanalysens aktualitet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 18-19 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2007 18-19
Intervju med Elisabeth Roudinesco Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Sigmund Freud 150 år – några räkneexempel Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Fynd för Freud Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Freud och litteraturen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Lionel Trilling (1905-1975) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Eftertankar på Freuds hundrade födelsedag Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Till minnet av Sigmund Freud Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Slutklang Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Två brev om Spinoza Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Brev till Lytton Strachey Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Motstånden mot psykoanalysen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Bör psykoanalysen läras ut vid universitet? Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Gymnasistens psykologi Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Om manuskriptet ”Anmärkningar om ansikten och män” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Anmärkningar om ansikten och män Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Svar på en rundfråga Om läsning och om goda böcker Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Tre brev till Wilhelm Fliess Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Neurosernas ärftlighet och etiologi Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Om det berättigade i att under beteckningen ”tvångsneuros” avskilja ett visst symptomkomplex från neurastenin Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Tvångsföreställningar och fobier Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Charcot Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Introducerande anmärkningar till en serie texter av Sigmund Freud Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Kronologi över Sigmunds Freuds liv och verk Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 16-17 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 16-17
Foucault och psykoanalysens sanning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Lacan, psykoanalysens ”befriare” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Cioran i det realas öken Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
De tre kvinnorna i mannens liv Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Leclaires maskin Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Önskans realitet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 14-15 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2006 14-15
Politik och fadermord i Freuds Drömtydning Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Introduktion till den nya psykiska ekonomin Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Intervju med Charles Melman Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Charles Melman Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 13 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 13
Kristeva och klinikens utmaningar Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Freud och B’nai B’rith Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Tal till medlemmarna av föreningen B’nai B’rith Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Incipit Tragoedia? Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Individuell skräck och socialt skräckvälde Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Intervju med Julia Kristeva (III) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 11-12 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2005 11-12
Julia Kristeva: Fasans makt Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Bräschen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Freud och det icke-europeiska Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Edward W. Said 1935-2003 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Freud och nazisternas invasion – Exodus Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Not till Freuds ”Ett ord om antisemitismen” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Ett ord om antisemitismen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Intervju med Julia Kristeva (II) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 10 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 10
Julia Kristeva: Melanie Klein Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Ett fall av pervers masochism Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Michel de M’Uzan Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Gilles Deleuze (1925-1995) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Perversionen som struktur Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Jag vet mycket väl, men ändå… Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Några anteckningar om Verleugnung Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Freuds pessimism / Batailles profetia / Sades brev Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Intervju med Julia Kristeva Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 8-9 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2004 8-9
Perversa yttringar i ett fall av fobi Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Det perversa paret Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Schrebers transsexuella vanföreställningar Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Sade i tiden Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Anteckningar inför ”Sade i tiden” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 6-7 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 6-7
Är psykoanalysen en psykoterapi? Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Laplanche & Pontalis Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Urfantasin / Fantasier om ursprunget / Fantasins ursprung Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Nachträglichkeit Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Vargmannens fiktioner Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Myterna om faderns död Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Analys av en självanalys Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Alfhild Tamm (1876-1959) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 4-5 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Om den schizofrena ”påverkansapparatens” uppkomst Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Victor Tausk (1879-1919) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Lacans seminarium om psykoserna Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Språk, psykos och subjekt hos Lacan Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
En not om det psykotiska genombrottet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Psykosens klinik hos Freud och Lacan Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Anmärkningar om den psykotiska strukturen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Piera Aulagnier (1923-1990) Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Schreber als Schreiber Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Rättsmedicinskt utlåtande om senatspresident Schreber Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
En nervsjuks tänkvärdheter Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Parabeln Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Öppet brev till Herr Geheimeråd Professor Doktor Flechsig Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Ledartext Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 2-3 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 2-3
Lacan Revisited Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Bokstavsbarnen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Faderskapets tre dimensioner i psykoanalysen Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Om etiken: apropå Antigone Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Det elfte budet Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Louis Althusser: psykoanalysens plats Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Freud och Lacan Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Om ”Freud och Lacan” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Den västerländska människans tillblivelse Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Introduktion till Pierre Legendre Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Ledartext Psykoanalytisk Tid/skrift nr 1 Psykoanalytisk Tid/Skrift 2002 1
Sollers förvandling Arche 2020 72-73
Agnes Heller (1929-2019) Arche 2019 68-69
Ledartext Arche nr 72-73 Arche 2020 72-73
Lånad vistelseort Arche 2021 74-75
Sven-Olov Wallenstein och psykoanalysen Arche 2021 74-75
Subjektets förbindelser till kastrationen Arche 2021 74-75
Fadersgestalten, subjektet och sanningen Arche 2021 74-75
Moustapha Safouan (1921-2020) Arche 2021 74-75
Om Freuds Vargmannen Arche 2021 74-75
Lou Andreas-Salomé Arche 2021 74-75
Lou Andreas-Salomé † Arche 2021 74-75
Ledartext Arche nr 74-75 Arche 2021 74-75
Kritiken av Freuds psykoanalys Arche 2021 76-77
Ledartext Arche 76-77 Arche 2021 76-77
Min kjaerlighet til min etniske gruppe og mitt land er starkere enn kjaerligheten til seg selv Arche 2014 48-49
Freuds Drömtydning och Strindbergs Ett drömspel Arche 2017 58-59
Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria Arche 2017 60-61
Tel Quel: nyheter i en ny tid Arche 2018 62-63
Maj 1968 Arche 2016 54-55
Jag är och förblir en främling Arche 2020 70-71
”Om psykoanalys på svenska” Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Om psykoanalys Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Förord Korpral Lorties brott Korpral Lorties brott – Traktat om fadern
Publikationer
Korpral Lorties brott – Traktat om fadern
I kulturen – en vänbok till Per Magnus Johansson