Arche 2020 70-71

Vi uppmärksammar den franske rättshistorikern och psykoanalytikern Pierre Legendre. I ett föredrag om institutionens betydelse undersöker han det historiska förhållandet mellan kristendomen och den sekulära makten. Därpå följer ett samtal om Legendre med Per Magnus Johansson och Mats Leffler. Inom ramen för ett arkitekturblock publicerar vi en sent upptäckt text av Leon Battista Alberti. Vi … Läs mer Arche 2020 70-71

Arche 2019 68-69

Vi uppmärksammar att Sven-Eric Liedman fyllt 80 år genom texter av några av hans före detta doktorander: Per Magnus Johansson, Michael Azar, Edda Manga och Thomas Karlsohn. Kjell Espmark bidrar med ett tal om Liedman: ”Den förklädde poeten”. Liedman själv publicerar en nyskriven text om hembygd. Varför känner vi oss främmande på en plats och hemma på en annan?  Vi publicerar också … Läs mer Arche 2019 68-69

Arche 2016 56-57

Detta nummer av Arche fortsätter att belysa antiken. Mats Leffler och Andreas Stiebe har intervjuat antikforskaren och poeten Jesper Svenbro. Johan Linton introducerar Svenbros relation till den italienske skulptören Teodosio Magnoni. I essän ”Athenaideal” skriver Johannes Nordholm om den västerländska konstens ursprung i antiken. Mats Persson ger oss en diger artikel om platonsk kärlek. Per … Läs mer Arche 2016 56-57

Arche 2016 54-55

Patrick Modiano söker det som fallit i glömska. Han berördes av Serge Klarsfelds efterforskningar kring vad som skedde med de judar som befann sig i Paris på 1940-talet och i detta nummer får vi tillgång till deras korrespondens, översatt av Mats Leffler. Per Arne Tjäder målar upp en bild av Modianos författarskap. Kärlek i vår … Läs mer Arche 2016 54-55

Arche 2015 50-51

I detta nummer av Arche publicerar vi två samtal mellan Ruben Östlund och Per Magnus Johansson som genomfördes i samband med Östlunds film Turist (2014). Samtalen modererades av Erica Johansson samt av Tobias Nordin. Till dessa har Jonas Gilbert skrivit en introduktion. Thomas Karlsohn och Karin Johannisson har fört ett idéhistoriskt präglat samtal. Per Magnus … Läs mer Arche 2015 50-51