fbpx

Introduktion till Jean-Pierre Winter

Detta nummer av Arche innehåller också en översättning av Jean-Pierre Winters bok L’Avenir du père från 2019. Freuds psykoanalys tog form i början av 1900-talet, i ett annat samhälle än det vi lever i idag, och inte minst med en annan syn på familjen, förhållandet mellan man och kvinna och det mellan föräldrar och barn. Utifrån de förutsättningarna ställer sig Winter frågan vad en far är idag, och försöker formulera en aktuell psykoanalytisk synpunkt. Genom en läsning av Jacques Lacans bidrag urskiljer han tre beståndsdelar, nämligen den far som biologin pekar ut, den far som anges av alliansen mellan en man och en kvinna samt den far som blir till far genom att ta på sig en viss form av ansvar för barnet. Han diskuterar också könsskillnadens betydelse och dess relation till de frågor som är förknippade med homosexuell adoption. Framställningen innehåller genomgående hänvisningar till såväl kliniska fall som konstnärliga verk, inklusive en längre analys av Roberto Benignis film La vita è bella – Livet är underbart (1997). Mats Leffler, som översatt boken, ger en introduktion till Jean-Pierre Winters liv och verk.

Texten ingår i: Arche 2022 80-81