Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria

Vi lever i en tid då stora förhoppningar knyts till möjligheten att ställa rätt diagnos när det gäller själsligt lidande och/eller för dem som lider av så kallad psykisk ohälsa. I undertecknads artikel »Diagnos och psykoanalys« problematiserar jag detta tema. Jag ser att den psykiska ohälsan inte endast avspeglar ett komplext mänskligt uttrycksfält utan även … Läs mer Diagnos och psykoanalys & Det akademiska seminariets känslohistoria

Arche 2019 68-69

Vi uppmärksammar att Sven-Eric Liedman fyllt 80 år genom texter av några av hans före detta doktorander: Per Magnus Johansson, Michael Azar, Edda Manga och Thomas Karlsohn. Kjell Espmark bidrar med ett tal om Liedman: ”Den förklädde poeten”. Liedman själv publicerar en nyskriven text om hembygd. Varför känner vi oss främmande på en plats och hemma på en annan?  Vi publicerar också … Läs mer Arche 2019 68-69

Arche 2017 60-61

Vi uppmärksammar i detta nummer grafikern och arkitekten Giovanni Battista Piranesi, inledningsvis med en essä av Marguerite Yourcenar. David Arvidsson introducerar Yourcenars författarskap. Johannes Nordholm har skrivit en essä om Hadrianus arkitektur i Rom. Johan Linton undersöker Le Corbusiers förhållande till Piranesi och det romerska. Linton tar sig också an en dekonstruktivistiske samtidsarkitekten Peter Eisenman. … Läs mer Arche 2017 60-61

Arche 2016 56-57

Detta nummer av Arche fortsätter att belysa antiken. Mats Leffler och Andreas Stiebe har intervjuat antikforskaren och poeten Jesper Svenbro. Johan Linton introducerar Svenbros relation till den italienske skulptören Teodosio Magnoni. I essän ”Athenaideal” skriver Johannes Nordholm om den västerländska konstens ursprung i antiken. Mats Persson ger oss en diger artikel om platonsk kärlek. Per … Läs mer Arche 2016 56-57

Arche 2016 54-55

Patrick Modiano söker det som fallit i glömska. Han berördes av Serge Klarsfelds efterforskningar kring vad som skedde med de judar som befann sig i Paris på 1940-talet och i detta nummer får vi tillgång till deras korrespondens, översatt av Mats Leffler. Per Arne Tjäder målar upp en bild av Modianos författarskap. Kärlek i vår … Läs mer Arche 2016 54-55

Arche 2015 52-53

Vi tar oss an förhållandet mellan minnet, glömskan, bortträngningen och det bortträngdas återkomst och startar med Per Magnus Johanssons samtal med Georg Klein där får vi höra om Kleins historia och flykt från förintelsen som sträcker sig in i samtiden. Vad skedde i de rena krigshandlingarnas skugga? Håkan Liljeland har översatt den franske författaren Yannick … Läs mer Arche 2015 52-53