Maj 1968

Tillsammans med Sven-Eric Liedman har Per Magnus Johansson börjat sammanfoga ett kollage av bilder från det som kulminerade under det omstörtande året 1968. De hämtar stöd i källor av skilda slag avseende de förändringens vindar som då blåste. En nyckelfigur i den dåvarande proteströrelsen – bortom vardagslivets frihetssökande utlevelser – ser de i Herbert Marcuse, … Läs mer Maj 1968

Arche 2019 68-69

Vi uppmärksammar att Sven-Eric Liedman fyllt 80 år genom texter av några av hans före detta doktorander: Per Magnus Johansson, Michael Azar, Edda Manga och Thomas Karlsohn. Kjell Espmark bidrar med ett tal om Liedman: ”Den förklädde poeten”. Liedman själv publicerar en nyskriven text om hembygd. Varför känner vi oss främmande på en plats och hemma på en annan?  Vi publicerar också … Läs mer Arche 2019 68-69

Arche 2016 54-55

Patrick Modiano söker det som fallit i glömska. Han berördes av Serge Klarsfelds efterforskningar kring vad som skedde med de judar som befann sig i Paris på 1940-talet och i detta nummer får vi tillgång till deras korrespondens, översatt av Mats Leffler. Per Arne Tjäder målar upp en bild av Modianos författarskap. Kärlek i vår … Läs mer Arche 2016 54-55

Arche 2015 50-51

I detta nummer av Arche publicerar vi två samtal mellan Ruben Östlund och Per Magnus Johansson som genomfördes i samband med Östlunds film Turist (2014). Samtalen modererades av Erica Johansson samt av Tobias Nordin. Till dessa har Jonas Gilbert skrivit en introduktion. Thomas Karlsohn och Karin Johannisson har fört ett idéhistoriskt präglat samtal. Per Magnus … Läs mer Arche 2015 50-51

Arche 2014 48-49

I detta nummer av Arche publiceras Philippe Sollers roman Medium, översatt av Håkan Liljeland. Romanen har Venedig som utgångspunkt. Vi publicerar ytterligare två texter av Sollers som kretsar kring samma stad, samt Sigmund Freuds brev från sin resa dit. Johan Linton presenterar en jämförande studie av tre arkitekter från tre olika tidsepoker. Linton uppmärksammar även … Läs mer Arche 2014 48-49

Arche 2011 36-37

I detta nummer av Arche har vi sammanställt texter om Göteborg. Johan Linton har intervjuat arkitekten Gert Wingårdh om hans syn på Göteborg. Wingårdh bidrar även med egna texter i form av en självbiografisk framställning och anteckningar kring skissprocessen i arkitektarbetet. Professorn Björn Linn gick bort våren 2011 och vi presenterar här två texter av … Läs mer Arche 2011 36-37